Shirley Valentine

SHOWING FROM
Sun 20 Mar 2022
PRICE:
£13.50 | £12.50 Concession

 

Shirley Valentine

By Willy Russell

 

A new Welsh language translation by Manon Eames

Directed by Geinor Styles

Design by Jacob Hughes

Lighting Design by Cara Hood

 

Starring Shelley Rees

 

The hit comedy by the writer of Blood Brothers and Educating Rita is back. And this time it’s in Welsh. 

Merthyr in the 90s: Cool Cymru has landed and for the youngsters life has never been so good; it’s Stereophonics, Catatonia and alcopops all the way for them.

 

Not for our Shirl. Shirley’s a girl who thinks her best days might be behind her, the years of drudgery and chips and egg have taken their toll. But Shirley’s about to take a leap into the unknown that will rock her world. Join her as she leaves her home for a fun-filled fortnight in Greece that will change her life forever.

 

Starring Shelley Rees (BBC Radio Cymru, Pobol Y Cwm), Shirley Valentine is the life-enhancing, feelgood comedy that we all need right now. Suitable for learners, fluent Welsh speakers and anyone in between. Bring yourself, bring your friends, but above all bring your sense of humour and join Shirley Valentine on the holiday of a lifetime.

 

 

Shirley Valentine

gan Willy Russell

 

Cyfieithiad newydd i’r Gymraeg gan Manon Eames

 

Cyfarwyddwr Geinor Styles

Cynllunydd Jacob Hughes

Cynllunydd Goleuo Cara Hood

 

gyda Shelley Rees fel “Shirley”

 

Dychweliad comedi aruthrol o waith awdur Blood Brothers ac Educating Rita - ond tro yma, wedi ei pherfformio yn y Gymraeg.

 

Merthyr yn y 90au : mae Cool Cymru wedi glanio, ac i bobl ifanc mae bywyd o’r diwedd yn llawn cyffro, Catatonia y Stereophonics - ac alcopops.

 

Nid felly i Shirley druan. I Shirley, mae bywyd a chyffro yn perthyn i’r gorffennol - ac mae’rblynyddoedd treuliodd yn troedio yn ei rhigol, yn wraig tŷ difflach a di-nod, wedi rhoi tolc yn ei hyder a’i breuddwydion. Ond mae Shirley ar fin camu i fyd fydd yn trawsnewid ei bywyd yn gyfan gwbl. Ymunwch â hi wrth iddi ffarwelio â fformeica’r gegin a’i drwco am bythefnos o wyliau yngNgroeg : pythefnos fydd yn newid Shirley am byth.

Shelley Rees (BBC Radio Cymru, Pobol Y Cwm) fydd yn serennu fel Shirley Valentine yn y gomedi ddisglair yma sydd yn siŵr o godi calon a chynnal ysbryd ar ôl caledi’r cyfnod clo. Yn addas i bawb o ddysgwyr i siaradwyr rhugl. Dewch gyda ffrind, dewch gyda chriw, i fwynhau anturiaethau Shirley a hedfan gyda hi ar ei thaith annisgwyli Baradwys - a bywyd newydd.

 

Y Consortiwm Cymraeg

 

Sefydlwyd Y Consortiwm Cymraeg, cydweithrediad newydd rhwng y cwmni theatr arobryn Theatr na nÓg, Ymddiriedolaeth Ddiwylliannol Awen, Theatr Soar a Neuadd Les Ystradgynlais, gyda’r nod o gyd-gynnal theatr hygyrch o’r safon uchaf yn yr iaith Gymraeg. Yn ogystal, mae’r Consortiwm yn bwriadu cyflwyno rhaglen o gyfranogiadau fydd yn galluogi cymunedau i wella eu sgiliau iaith a hefyd i ymwneud â chelfyddydau a diwylliant ar eu stepen drws. Mae aelodau’r consortiwm wedi dod at ei gilydd er mwyn ailgynnau egni a gwerth y canolfannau perfformio yma a’u cymunedau.

 

Roedd cynlluniau’r Consortiwm eisoes ar y gweill cyn dyfodiad pandemig Covid-19, ond wrth i’rcanolfannau diwylliannol orfod cau eu drysau, sylweddolodd aelodau’r Consortiwm bod yr angen am y fath ganolfannau hyd yn oed yn fwy difrifol - i sicrhau dyfodol yr iaith Gymraeg yn y cymoedd ac i gynnal eu cymunedau bywiog tu hwnt i Bandemig Covid. 


DATES & TIMES

Before Attending The Torch Theatre...

In line with Welsh Government Guidance, please ensure you have a valid NHS COVID Pass before attending film screenings or theatre performances. Find out more here »

Book online or call the box office
Cafe Torch