'Belonging': A Message From Our Artistic Director


Annwyl Gefnogwr,

Gobeithiaf eich bod yn mwynhau tymor y Gwanwyn yma yn y Torch.

Bydd y rheiny ohonoch sydd yn rhoi cefnogaeth arbennig i gefnogi cynyrchiadau Theatr y Torch â diddordeb gwybod bod gennym ddrama ar y cyd gyda Re-Live a elwir yn Belonging / Perthyn a fydd yn dod i'r Torch ar Fai 10fed, 11eg a'r 12fed.

Fe wnaeth y cynhyrchiad, y gwnes innau ei gynhyrchu, deithio yn 2016 i lwyddiant ysgubol, gan ennill sawl gwobr theatr ar hyd y ffordd (actor gorau, cyfarwyddwr gorau). Cymaint oedd llwyddiant y cynhyrchiad fel bod Cyngor Celfyddydau Cymru wedi rhoi nawdd i ni am yr ail daith o amgylch Cymru ac Iwerddon.

Pleser mawr yw cael gweithio ar Re-Live unwaith eto, ac mae gennyf edmygedd mawr am y gwaith pwysig maent yn eu gwneud ym maes y celfyddydau a lles ac mae'n wych gweld bod eu gwaith yn cael ei gydnabod yn genedlaethol a hefyd yn rhyngwladol.

Yn ysbrydoledig ac emosiynol, mae Belonging yn ddrama bwerus sy'n dilyn bywydau dau deulu wrth iddynt ddarganfod nad oes yn rhaid i gariad a chwerthin dod i ben oherwydd dementia.

Caiff y ddrama ei seilio ar gyfweliadau manwl Re-Live gyda phobl yn bwy gyda dementia, aelodau o'r teulu a gofalwyr proffesiynol. Mae Belonging yn chwalu mythau o ddementia ac yn taflu golau ar ba mor ddementia-gyfeillgar y mae Cymru a gall hyn gael ei chreu ond wrth fod yn chi eich hun, bod yn yr eiliad o ... berthyn.

Mae hwn yn ddarn o waith yr ydym yn teimlo mor falch ohono a gobeithiwn y gallwch ddod o hyd i'r amser i ymuno gyda ni yn un o'r pum perfformiad yma yn y Torch.

Edrychaf ymlaen at eich gweld

Peter Doran
Cyfarwyddwr Artistig

 

Oherwydd cefnogaeth hael oddi wrth Gyngor Celfyddydau Cymru, rydym yn cadw tocynnau mor isel â phosibl fel y gall pawb gael y cyfle i weld y ddrama ysbrydoledig ac emosiynol yma. Mae tocynnau pris llawn ar gyfer y cynhyrchiad yma ar gael am £10 yn unig, gyda phris tocyn ar gonsesiwn ond yn £8, a 'byw am £5' arbennig ar gyfer unrhyw un o dan 26.


 
THEATR RELIVE YN CYFLWYNO - BELONGING
Iau 10 Mai, 2.00pm & 7.30pm
Gwe 11 Mai, 2.00pm & 7.30pm
Sad 12 Mai, 7.30pm
Pris Tocynnau: £10 | £8 Consesiwn | £5 O dan 26 (Byw am 5)

Am ragor o wybodaeth neui rchebu tocynnau, CLICIWCH YMA neu cysylltwch â'n Swyddfa Docynnau ar 01646 695267.
` 'Belonging': A Message From Our Artistic Director