AMDANOM NI

Sefydlwyd Theatr y Torch ym 1977 ac rydym yn falch o fod yn un o dair theatr sy’n cynhyrchu o dan ein to yng Nghymru ochr yn ochr â Theatr y Sherman Caerdydd a Theatr Clwyd yn yr Wyddgrug.

Sefydlwyd Theatr y Torch ym 1977 ac rydym yn falch o fod yn un o dair theatr sy’n cynhyrchu o dan ein to yng Nghymru ochr yn ochr â Theatr y Sherman Caerdydd a Theatr Clwyd yn yr Wyddgrug.

Ymunodd Chelsey Gillard, y Cyfarwyddwr Artistig, â Theatr y Torch ym mis Ionawr 2023 - “Ein nod yw cynnig rhywbeth i bawb yn ein cymuned. O’n cynyrchiadau theatr graddfa lawn mewnol i ddangos y ffilmiau mawr diweddaraf, mae gennym ni rywbeth at ddant pawb ac oedran. P’un a ydych wedi bod yn ymweld â’r Torch am y 45 mlynedd diwethaf, neu os nad ydych erioed wedi bod yma o’r blaen gallwch fod yn sicr o groeso cynnes iawn.” 

Mae ein harlwy i gynulleidfaoedd yn fwy na 2,000 o ddigwyddiadau a gweithgareddau bob blwyddyn ac mae dros 100,000 o bobl yn ymuno â ni. Yn ein Prif Dŷ, sydd â lle i 300 o bobl ac yn ein Theatr Stiwdio, lle mae 102 o bobl, ac yn ein horiel gelf a’r Caffi Torch gwych, rydym yn gwahodd pobl i ddod i fwynhau o leiaf dau gynhyrchiad theatr mewnol bob blwyddyn (gan gynnwys ein pantomeim poblogaidd iawn), drama, comedi, cerddoriaeth fyw, bale, dawns, sioeau teuluol, darllediadau byw, opera a gwaith newydd, yn ogystal â dangosiadau ffilm. Ac rydyn ni ar agor bron bob dydd o'r flwyddyn.

Fel sefydliad pwysig yn y gymuned greadigol ac ar nenlinell Aberdaugleddau, rydym hefyd yn cynnig

  • Theatr Ieuenctid ar gyfer Lefelau Hŷn ac Iau
  • Lleisiau'r Torch, ein côr cymunedol
  • My Moves, Grwpiau Symud Anabledd dan arweiniad Gofal Celf
  • Ffilmiau ac Atgofion - dangosiadau ffilm cyfeillgar i ddementia
  • Ac rydym yn gartref i Gôr Cysur clodwiw Opera Cenedlaethol Cymru ar gyfer pobl sy’n byw gyda dementia.
  • Sinema Machlud Haul yw ein rhaglen sinema haf awyr agored sy’n ymweld â rhai o leoliadau mwyaf eiconig Sir Benfro a Sir Gaerfyrddin.

Arweinir y Torch gan y Cyfarwyddwr Gweithredol Benjamin Lloyd ac mae ganddi tua 25 aelod o staff a thîm gwerthfawr iawn o dros 70 o wirfoddolwyr sy'n cynorthwyo i gyflawni ein gweithgareddau.

Mae enw’r Torch yn tarddu o gysylltiadau â’r diwydiant olew a nwy ac mae’r fflam yn logo’r Torch yn dathlu hanes diwydiannol cryf Aberdaugleddau a’r ardal gyfagos. Yn ystod y flwyddyn ddiwethaf rydym wedi ychwanegu at hyn gyda’n menter ‘Caru’r Torch’ sydd â’r nod o gael pobl leol i gymryd mwy o ran yn ein holl weithgareddau.

Mae Theatr y Torch yn gwmni cyfyngedig gyda statws elusennol ac yn theatr a ariennir yn gyhoeddus a gefnogir gan Gyngor Celfyddydau Cymru, a Llywodraeth Cymru, Cyngor Sir Penfro a Chyngor Tref Aberdaugleddau. Rydym hefyd yn cael cefnogaeth hael gan fusnesau lleol gan gynnwys Awdurdod Porthladd Aberdaugleddau.

TORCH THEATRE NEWSLETTER

Get in the Spotlight!

Want to be the first to hear about upcoming performances, exclusive ticket offers, and behind-the-scenes action at the Torch Theatre? Subscribe to our newsletter and let the drama come to you.

Find out more about how this website uses cookies to enhance your browsing experience.