TORCH THEATRE CO

CYFLWYNO THEATR ERS 1977

Ers 1977, mae Cwmni Theatr y Torch wedi bod yn cynhyrchu a chyflwyno theatr o’i man cyfarfod yng Ngorllewin Cymru. Theatr y Torch ydy un o dair theatr lleoliad sy’n cynhyrchu theatr yng Ngorllewin Cymru ac ond yn un o dair theatr yng Nghymru sy’n cynhyrchu sioeau ei hun, ochr yn ochr gyda Sherman Cymru yng Nghaerdydd a Chlwyd Theatr Cymru.

Yn theatr broffesiynol sy'n cynhyrchu a chyflwyno, caiff ei chydnabod fel “Canolfan Celfyddydau Perfformio Rhanbarthol” gan Gyngor Celfyddydau Cymru ac felly, yn cynnig rhaglen gynhwysfawr o weithgaredd celfyddydol. Mae'r cwmni yn derbyn cefnogaeth ariannol flynyddol oddi wrth Gyngor Celfyddydau Cymru (ACW) a Chyngor Sir Benfro (PCC), ac mae'r ddau noddwr mawr yma yn gweithio mewn partneriaeth gyda'r cwmni. Yn ychwanegol i hyn, mae Cyngor Tref Aberdaugleddau (MHTC) yn darparu cefnogaeth ariannol.

Mae gan Gwmni Theatr y Torch enw da am gyflwyno cynyrchiadau theatr a sioeau teithiol o ansawdd uchel sy'n cynnig croeso cynnes. Mae cynyrchiadau arobryn Cwmni Theatr y Torch, sy'n cynnwys sioe Nadolig blynyddol, yn cael eu cyfarwyddo gan y Cyfarwyddwr Artistig Peter Doran.

Mae'r sioe Nadolig blynyddol yn sicrhau bod y Nadolig yn un o'r cyfnodau mwyaf prysur a chyffrous y flwyddyn gydag oddeutu 12,000 o ymwelwyr yn dod drwy ein drysau ar gyfer y pantomeim yn unig.

  

Mae'r tymor yma'n nodi ugain mlynedd Peter fel Cyfarwyddwr Artistig Theatr y Torch, ac yn y cyfnod yna, mae e wedi cyfarwyddo dros hanner cant o gynyrchiadau yn cynnwys; Neville’s Island, The Woman in Black, Abigail’s Party, Taking Steps, Blue Remembered Hills, Little Shop of Horrors, One Flew Over the Cuckoo’s Nest, Of Mice & Men, Educating Rita, Bedroom Farce, Dead Funny, The Norman Conquests, An Inspector Calls, Accidental Death Of An Anarchist a The Turn of the Screw. Fe wnaeth Peter hefyd gyfarwyddo She Stoops to Conquer ac A Midsummer Night’s Dream, dau cyd-gynhyrchiad rhwng y Torch, Mappa Mundi a Theatr Mwldan.

Yn 2015, roedd Cwmni Cynhyrchu Theatr y Torch yn enillwyr dwbl Gwobr Laurel am ei chynyrchiadau wnaeth werthu pob tocyn o Grav ac Oh Hello! yng Ngŵyl Fringe Caeredin, ble wnaethant dderbyn adolygiadau gwych. Dros dair wythnos yr ŵyl, fe wnaeth y sioeau werthu pob tocyn ar gyfer 27 o berfformiadau gydad Oh Hello! yn cael ei pherfformio am ddiwrnod ychwanegol er mwyn ateb y gofyn am docynnau.

Cafodd y cwmni hefyd ei wahodd i berfformio darnau o'r ddau gynhyrchiad yn y dangosiad dyddiol o Pick of the Fringe. Mae'r digwyddiad yma'n cynnwys y sioeau gorau yn y Fringe ac mae'n acolâd a dderbyniwyd gan ond 260 o sioeau allan o 3500 o gynyrchiadau yn yr ŵyl. Roedd y Torch yn un o ond dau gwmni Cymreig a wahoddwyd i gymryd rhan.

Meddai'r Cyfarwyddwr Artistig Peter Doran: “Aethom i Gaeredin yn gwybod ein bod ni'n cystadlu gyda 3,500 o sioeau eraill bob dydd felly roeddem wir yn gobeithio y byddem yn cael digon o gynulleidfa i'w wneud yn werth chweil.

"Ni wnaethom erioed feddwl y byddem yn gwerthu pob tocyn ar gyfer pob sioe. I hefyd dderbyn Gwobrau Laurel, adolygiadau pum seren a chael eich gwahodd i wyliau rhyngwladol eraill - mae wir yn wych. Dywedodd un o gyfarwyddwyr Pick of the Fringe bwt arbennig pan ddywedodd ‘Os nad ydych wedi clywed am Theatr y Torch o'r blaen, rydych yn bendant wedi nawr’." 

 

Yn 2016, roedd cynhyrchiad Cwmni Theatr y Torch sef Grav, am fywyd y chwedl rygbi o Gymru, Ray Gravell, ar restr fer y Cyfarwyddwr Gorau, yr Actor Gorau, yr Awdur Gorau a’r Wobr Cynhyrchu Iaith Saesneg Orau, a enillodd y Wobr Cynulleidfa newydd, fel y pleidleisiwyd gan aelodau o'r cyhoedd. Dywedodd cyfarwyddwr Gwobrau Theatr Cymru, Mike Smith: “Dangosodd y pleidileisio am Grav sut roedd y sioe un dyn hon yn wirioneddol gysylltiedig â chynulleidfaoedd pan aeth ar daith o amgylch Cymru.”

Yn 2017 dyfarnwyd Gwobr y Cyfarwyddwr Gorau i Peter Doran am fod y'r Cyfarwyddwr Artistig Gorau yng Ngwobrau Theatr Cymru blynyddol am y cynhyrchiad dwyieithog Belonging/Perthyn (Re-Live mewn cysylltiad â Chapter). 

Nododd 2017 pen-blwydd Theatr y Torch yn 40 mlwydd oed. Deugain mlynedd fel cwmni cynhyrchu, gyda dros 200 o sioeau o dan eu gwregys. Fe ddathlodd Theatr y Torch y garreg filltir hon trwy lwyfannu'r eiconig One Flew Over the Cuckoo’s Nest gyda chast o bedwar ar ddeg actor, un o'r castiau mwyaf a welwyd erioed mewn sioe gan Theatr y Torch. Profodd y cynhyrchiad i fod yn un o sioeau gorau erioed Cwmni Theatr y Torch; gan dderbyn clod beirniadol ac adolygiadau 5 seren rhagorol.

Ym mis Mawrth 2018, cafodd Grav ei chwarae yn Efrog Newydd a hefyd Washington DC. Gwelodd 2019, Grav yn dechrau ar ei phumed thaith genedlaethol, gan sgorio ei 100fed ‘chap’ yn y Lyric Caerfyrddin ar ddydd Iau 7 Mawrth gan orffen gyda phedair sioe yn The Hope Theatre, Llundain, gan ddathlu perfformiad cyntaf o Grav ym mhrifddinas y DU.

Cinderella fydd 177fed cynhyrchiad gan Gwmni Theatr y Torch a’i 40ain Sioe Nadolig.

TORCH THEATRE NEWSLETTER

Get in the Spotlight!

Want to be the first to hear about upcoming performances, exclusive ticket offers, and behind-the-scenes action at the Torch Theatre? Subscribe to our newsletter and let the drama come to you.

Find out more about how this website uses cookies to enhance your browsing experience.