CASTIO

Nid oes gennym fel arfer cwmni, neu ‘gast drwyddi’ am dymor o ddramâu. Caiff cynyrchiadau fel arfer eu castio ar wahân, gan gymryd i ystyriaeth anghenion penodol pob un rôl.


Rydym yn cyflogi actorion sy'n breswyl yn y DU a chaiff clyweliadau fel arfer eu cynnal naill ai yng Nghaerdydd, Llundain neu yma yn y Torch.

Castio Gwneud a Pheidio

Mae e-byst sy'n gwneud awgrymiadau penodol ar gyfer swyddi penodol o gymorth. Fel arfer, nid yw e-byst cyffredinol am ddymuniad i weithio yn y Torch yn effeithiol.

Nid yw llythyrau a chopïau caled o luniau a CVs yn angenrheidiol, gydag e-byst ac atodiadau yn well. Yn gyffredinol fel arfer, nid yw CDs a riliau sioe yn ddefnyddiol.

Cofiwch os gwelwch yn dda

Mae nifer fawr ohonoch chi, ac ychydig iawn ohonom ni. Rydym yn derbyn cannoedd o gyflwyniadau a gwahoddiadau i sioeau bob blwyddyn felly nid ydyw'n bosib ffeilio nac ymateb i bob un ohonynt.

Tra ein bod ni'n ceisio bod o gymorth ac yn gefnogol, ni allwn bob amser ymateb i gyngor gyrfa neu gymorth gyda chlyweliadau.

Dylid anfon yr holl gyflwyniadau ar gyfer castio at peter@torchtheatre.co.uk

Sicrhewch os gwelwch yn dda eich bod wedi darllen ein polisi ar gastio cyn gwneud eich cyflwyniad.

TORCH THEATRE NEWSLETTER

Get in the Spotlight!

Want to be the first to hear about upcoming performances, exclusive ticket offers, and behind-the-scenes action at the Torch Theatre? Subscribe to our newsletter and let the drama come to you.

Find out more about how this website uses cookies to enhance your browsing experience.