HURIO'R TORCH

A fyddech chi'n hoff o ddod â pherfformiad i'r Torch? Efallai y byddwch am drefnu cynhadledd, cael ystafell am gyfarfodydd, diwrnodau i ffwrdd neu efallai am arddangos eich gwaith celf yn ein Galeri?

Mae gennym lefydd gwag sy'n gallu cymryd 297 o bobl yn cynnwys dau brif leoliad perfformio, galeri a gofod ymarfer newydd a stiwdio dawns a elwir yn Y Junction.

Beth bynnag ydych anghenion - boed yn dechnegol, yn arlwyo neu farchnata, mae gennym dîm o bobl broffesiynol ar law sy'n gallu'ch helpu chi i gyflawni'r digwyddiad yr ydych ei eisiau.

Am fwy o wybodaeth ar bopeth sydd ei angen arnoch i ddod â sioe i'r Torch neu'n syml i archebu ystafell gyfarfod, cysylltwch gyda:

Janine Grayshon ar 01646 694192 neu e-bost janine@torchtheatre.co.uk

TORCH THEATRE NEWSLETTER

Get in the Spotlight!

Want to be the first to hear about upcoming performances, exclusive ticket offers, and behind-the-scenes action at the Torch Theatre? Subscribe to our newsletter and let the drama come to you.

Find out more about how this website uses cookies to enhance your browsing experience.