CYNIGION ARBENNIG

Mae Theatr y Torch yn cynnal cynigion arbennig ar draws ein rhaglen theatr, sinema a darllediadau byw.

PERFFORMIADAU PRYNHAWN GANOL WYTHNOS

Fel arfer ar ddydd Mercher, mae Theatr y Torch yn dangos perfformiad prynhawn ganol wythnos ar bris tocyn gostyngedig o £6.00.

TOCYNNAU TEULU

Os yr ydych yn mwynhau dod i'r theatr fel teulu, mae gan y Torch ddigon i'w chynnig gyda Thocyn Teulu gosytyngedig arbennig ar gyfer dau oedolyn a dau blentyn.

Gallwch brynu Tocynnau Teulu drwy ffonio ein Swyddfa Docynnau ar 01646 695267 neu ar-lein fesul ein gwefan.

Mae Tocynnau Sinema Teulu fel a ganlyn, wedi eu seilio ar 2 oedolyn a 2 blentyn neu 1 oedolyn a 3 phlentyn.

2D - £24.00

3D - £26.00

 

Royal Opera House a MET Opera

Rydym ar  hyn o bryd yn cynnal cynnig arbennig ar gyfer ein Tymor Opera a Bale 2023-24.

Prynwch unrhyw bum teitl o'r Tŷ Opera Brenhinol neu'r MET Opera tymor 23/24, a chael y pumed teitl hanner pris.

Sylwch fod yn rhaid prynu tocynnau yn yr un trafodiad er mwyn i'r cynnig fod yn berthnasol. Mae’r cynnig hwn yn rhedeg tan 1 Hydref 2023.

MEMBERSHIPS

If you’re passionate about theatre and the arts and you’d like to support our work in the community join us and become a SPARK, a FLAME or a BEACON for the Torch.

By becoming a member not only will you have access to some great benefits - you’ll also be supporting us to reach further with our artistic programme and our community engagement projects. Find out more here

 

TORCH THEATRE NEWSLETTER

Get in the Spotlight!

Want to be the first to hear about upcoming performances, exclusive ticket offers, and behind-the-scenes action at the Torch Theatre? Subscribe to our newsletter and let the drama come to you.

Find out more about how this website uses cookies to enhance your browsing experience.