DOLENNI DEFNYDDIOL

Dyma ble fedrwch ddod o hyd i ddolenni i sefydliadau allanol, allfeydd newyddion a chanolfannau diwylliannol a fydd efallai o ddiddordeb i chi.

Noder nad yw Theatr y Torch yn gyfrifol am gynnwys y safleoedd allanol.

Newyddion y Celfyddydau & Diwylliant

The Stage
Newyddion ac adolygiadau theatr o'r West End yn Llundain ac ar draws y DU, y cyfweliadau diweddaraf gyda'r ser ac arweinwyr barn mewn adloniant a'r celfyddydau perfformio...

What's On Stage
Basdata yn rhestru dros 5,000 o berfformiadau yn genedlaethol ar unrhyw un adeg, newyddion theatr nas welir ei debyg, adolygiadau, ffotograffau, cyfweliadau, blogiau ac erthyglau, fideo.

Broadway World
Gwefan newyddion theatr yw BroadwayWorld wedi ei seilio yn Ninas Efrog Newydd sy'n cyhoeddi cynnwys dyddiol o gynyrchiadau theatr Broadway, Oddi ar-Broadway, rhanbarthol, a rhyngwladol.

The Guardian Culture
Newyddion diwylliannol, sylwadau, fideo, a lluniau gan The Guardian.

Britishtheatre.com
Mae'r BritishTheatre.com ar y blaen wrth gyflwyno newyddion a gwybodaeth i gynulleidfaoedd a'r dilynwyr brwd bob man.

Buzz Magazine
Mae Buzz Magazine yn Ne Cymru yn gylchgrawn misol rhad ac am ddim blaenllaw, ac wedi bod am 25 o flynyddoedd. Yn cynnwys newyddion am Gaerdydd, Cas Newydd, Abertawe, y Cymoedd, Gwent a Gorllewin Morgannwg, mae Buzz yn ganllaw terfynol i'r hyn sy'n digwydd ym myd celf, theatr, cerddoriaeth, clybiau, ffasiwn a chwaraeon.

Wales Art Review
Hwb ar- lein ar gyfer celfyddydau a diwylliant yng Nghymru. Yn cynnwys llenyddiaeth, theatr, cerdd, sinema, celfyddydau gweledol a digwyddiadau diwylliannol.

Sefydliadau Celfyddydol

Cyngor Celfyddydau Cymru
Mae Cyngor Celfyddydau Cymru yn darparu nawdd ar gyfer unigolion a sefydliadau yng Nghymru. Dewch i ddarganfod o ble daw'r nawdd, a sut y gwneir y mwyaf o'u grantiau.

SOLT UK
Mae the Society of London Theatre (SOLT) yn sefydliad sy'n gwethio gyda ac ar ran ein Haelodau i glodfori theatr a'r perfformiadau celfyddydol.

Canolfan Ffilm Cymru - Film Hub Wales
Bwriad Canolfan Ffilm Cymru (FHW) yw dod â mwy o ffilmiau, i fwy o bobl, mewn mwy o lefydd ar draws Cymru. Maent yn un o wyth o Ganolfannau Ffilm o amgylch y DU a ffurfiwyd yn 2013 fel rhan o Rwydwaith Cynulleidfa Ffilm y BFI (FAN) sy'n torri tir newydd. 

Creu Cymru
Asiantaeth ddatblygu yw Creu Cymru ar gyfer theatrau a chanolfannau celfyddydol yng Nghymru. Mae eu haelodau'n cynrychioli bron i bob lleoliad sy'n cael ei redeg yn broffesiynol, ar raddfeydd amrywiol.

Lleol

Cyngor Sir Benfro
Cyngor Sir Benfro yw'r corff llywodraethol ar gyfer Sir Benfro, un o'r prif ardaloedd yng Nghymru.

Western Telegraph
Hwlffordd, Sir Benfro & Gorllewin Cymru - y newyddion, chwaraeon, adloniant, swyddi, cartref ceir a hysbysebion wedi eu dosbarthu.

Milford Mercury
Newyddion ardaloedd yn Aberdaugleddau, Neyland, Penfro a'r ardal gan gynnwys chwaraeon, adloniant, swyddi, cartrefi, ceir a hysbysebion wedi eu dosbarthu.

Wales Online
Newyddion, chwaraeon, tywydd, gwleidyddiaeth, busnes, swyddi a ffordd o fyw yng Nghymru.

Hygyrchedd

HYNT
Mae Hynt yn gynllun mynediad cenedlaethol newydd sy'n gweithio gyda theatrau a chanolfannau celfyddydol yng Nghymru i sicrhau bod cynnig cyson ar gael i ymwelwyr â nam neu ofyniad mynediad penodol, a'u Gofalwyr neu Gynorthwywyr Personol.

Cerdyn CEA
Mae'r Cerdyn yn galluogi gwestai sinema anabl i dderbyn tocyn di-dal i rywun fynd gyda nhw pan fyddant yn ymweld â sinema sy'n cymryd rhan.

Disability Arts Cymru
Creu cyfleoedd i Bobl Anabl a Byddar ddatblygu eu sgiliau yn y celfyddydau. Hyfforddiant Cydraddoldeb Anabledd sy'n benodol i'r Celfyddydau. Refeniw wedi'i ariannu gan Gyngor Celfyddydau Cymru.

PAVS
PAVS yw Cyngor Gwirfoddol y Sir sy'n cefnogi grwpiau gwirfoddol a chymunedol yn Sir Benfro.

TORCH THEATRE NEWSLETTER

Get in the Spotlight!

Want to be the first to hear about upcoming performances, exclusive ticket offers, and behind-the-scenes action at the Torch Theatre? Subscribe to our newsletter and let the drama come to you.

Find out more about how this website uses cookies to enhance your browsing experience.