MAE'R TORCH YN BODOLI AR GYFER EI CHYNULLEIDFAOEDD ...

EIN CENHADAETH

Mae Theatr y Torch yn bodoli ar gyfer ei chynulleidfaoedd. Maent yn disgwyl ac yn haeddu'r gorau. Ein cenhadaeth yw i gwrdd – a rhagori - eu disgwyliadau.

Theatr y Torch yw'r theatr lleoliad gynhyrchu fwyaf yng ngorllewin Cymru, yn cynnig rhaglen wych o weithgaredd celfyddydol nodedig, perthnasol a hygyrch sydd â chynulleidfa ffyddlon sy'n tyfu. Gweithgaredd craidd Theatr y Torch ydy drama wedi ei chynhyrchu o adref ac mae wedi profi i fod yn allweddol i lwyddiant a hunaniaeth y theatr. 

EIN GWELEDIGAETH

O fewn ein safle yma yng ngorllewin Cymru, ein bwriad ydy creu profiadau cofiadwy ac ysbrydoledig ar draws y genedl – ar gyfer pob person, ym mhob lle a phob amser. 

Mae'r amser wedi dod i Theatr y Torch i gofleidio'r dyfodol gyda hyder a grym wedi eu hadnewyddu. Ein gweledigaeth yw creu rhaglen ddeinamig, o ansawdd uchel o ddrama wedi ei chynhyrchu adref sy'n gallu cyseinio tu hwnt i'n safle drwy gynyrchiadau theatr teithiol sydd wedi ysbyrdoli'r fath ffyddlondeb yn ein cynulleidfaoedd. Ein bwriad ydy cysylltu gyda thraws-doriad mor eang â phosib gyda'r amryw o waith yr ydym yn llwyfannu a gwneud y gwaith yna yn hygyrch i bawb. Drwy wneud hynny, rydym yn bwriadu gwella ein enw da am ragoriaeth, i ysbrydloi, datblygu cynulleidfaoedd newydd, a sylweddoli lle Theatr y Torch fel lle hanfodol, yn rhan “rhaid ei gweld” o dirlun cynhyrchu theatr.

TORCH THEATRE NEWSLETTER

Get in the Spotlight!

Want to be the first to hear about upcoming performances, exclusive ticket offers, and behind-the-scenes action at the Torch Theatre? Subscribe to our newsletter and let the drama come to you.

Find out more about how this website uses cookies to enhance your browsing experience.