DOSBARTHIADAU DAWNS

Mae Theatr y Torch yn cynnig gweithdai wythnosol o symudiad & cherddoriaeth, mewn cydweithrediad gydag Arts Care Gofal Celf a Pembrokeshire People First, gyda gweithdai dawns yn y categoriau canlynol: 

My Moves – Dosbarthiadau Dawns i Oedolion

Gweithdy wythnosol awr o hyd sy'n llawn hwyl yw My Moves wedi ei seilio'n benodol ar gyfer oedolion gydag anawsterau dysgu. Mewn cydweithrediad gydag Arts Care Gofal Celf a Pembrokeshire People First.

Pob dydd Gwener yn Y Gyffordd, Theatr y Torch, 10:30am – 11:30am, mynediad £3.00

Am fwy o wybodaeth cysylltwch gyda'n swyddfa docynnau ar 01646 695267

Golden Groovers – Dawnsio er mwyn Iechyd

Gweithdy dawns awr o hyd i'r rheiny dros 50 oed yw Golden Grooves – yn addas ar gyfer holl alluoedd a lefelau egni. Mewn cydweithrediad gydag Arts Care Gofal Celf.

Nid oes angen profiad dawns flaenorol - gall yr holl ddawnsiau eu haddasu ar gyfer holl alluoedd a lefelau egni ac mae modd eistedd.

Pob dydd Gwener yn y Gyffordd, Theatr y Torch, 11:45am – 1:15pm, mynediad £3.00

Am fwy o wybodaeth cysylltwch gydag ashley@acgc.co.uk / Teleffon: 01267 243815

GŴYL D-FESTIVAL

Yn 2016, Blwyddyn Dawns Theatr y Torch, fe wnaeth Arts Care Gofal Celf a Theatr y Torch ddod ynghyd i gyflwyno seithfed Ŵyl flynyddol D-Festival – sef penwythnos o ddathliad yn Sir Benfro.

Roedd Gŵyl D Festival 2017 yn fwy ac yn well nag erioed o'r blaen, yn cynnig rhaglen lawn dop cyffrous o ddawns dros ddeuddydd: Gweithdai, DJeio byw drwy gydol y prynhawn, gweithdai graffiti a mwy, gyda pherfformiadau byw gan bobl broffesiynol a dawnswyr amatur a gweithdai ar draws nifer o ddisgyblaethau dawns.

TORCH THEATRE NEWSLETTER

Get in the Spotlight!

Want to be the first to hear about upcoming performances, exclusive ticket offers, and behind-the-scenes action at the Torch Theatre? Subscribe to our newsletter and let the drama come to you.

Find out more about how this website uses cookies to enhance your browsing experience.