CEFNOGAETH GORFFORAETHOL

Pa un ai a ydych chi’n sefydliad cenedlaethol mawr neu’n fusnes lleol llai, gall partneriaeth gyda Theatr y Torch ennill gwobrwyon go iawn i’ch busnes. Byddwn yn gweithio gyda chi i greu pecyn pwrpasol sy’n addas ar gyfer eich anghenion ac alinio eich brand gyda’r byd deinamig o gelfyddydau a diwylliant.

Mae buddiannau’n cynnwys mynediad breiniol i’n holl gyfleusterau a pherfformiadau, dyraniadau tocyn hael, lletygarwch a hurio lleoliad, gwahoddiadau i ddigwyddiadau arbennig, hyrwyddo brand, a mynediad i dros 100,000 o ymwelwyr y flwyddyn o ar draws Cymru a thu hwnt.

I drafod cyfleoedd bartneriaeth, cysylltwch gyda guy@torchtheatre.co.uk

TORCH THEATRE NEWSLETTER

Get in the Spotlight!

Want to be the first to hear about upcoming performances, exclusive ticket offers, and behind-the-scenes action at the Torch Theatre? Subscribe to our newsletter and let the drama come to you.

Find out more about how this website uses cookies to enhance your browsing experience.