GAIR GAN EIN NODDWR

EIN CEFNOGWYR

Rydym yn cydnabod y noddwyr hael, cyllidwyr a chefnogwyr a wnaeth gyfraniadau eleni.

Prin y gallaf gredu bod Theatr y Torch wedi cyrraedd ei ben-blwydd yn 40 oed. Anfonaf longyfarchiadau i chi i gyd ar redeg mor llwyddiannus, a diolchaf i’ch cynulleidfaoedd am eu cefnogaeth.

Rwy’n falch o fod yn Noddwr cwmni o’r fath ac yn edrych ymlaen at y 40 mlynedd nesaf!

Gyda’r cariad a’r holl ddymuniadau da,

Dame Judi Dench, CH, DBE

Noddwyr  

Capital Investment Funders

  • Foyle Foundation
  • Garfield Weston
  • National Lottery

Principal Sponsors

  • Welsh Government (ERDF)
  • Milford Haven Town Council
  • Milford Haven Port Authority

Prif Noddwyr  

  • Cyngor Celfyddydau Cymru
   

Carem hefyd gydnabod cyfraniad y canlynol: 

  • Dragon LNG
  • Canolfan Ffilm Cymru
  • Ffilmiau BFI

TORCH THEATRE NEWSLETTER

Get in the Spotlight!

Want to be the first to hear about upcoming performances, exclusive ticket offers, and behind-the-scenes action at the Torch Theatre? Subscribe to our newsletter and let the drama come to you.

Find out more about how this website uses cookies to enhance your browsing experience.