PAM EIN BOD ANGEN EICH CYMORTH?

CERDYN FFYDDLONDEB Y TORCH

Efallai eich bod yn meddwl bod TLC yn golygu ‘tender loving care’ ond yma yn unig theatr broffesiynol Sir Benfro a chanolfan gelf, ystyr TLC yma yw ‘Torch Loyalty Card’.

Efallai eich bod yn meddwl bod TLC yn golygu ‘tender loving care’ ond yma yn unig theatr broffesiynol Sir Benfro a chanolfan gelf, ystyr TLC yma yw ‘Torch Loyalty Card’.

Mae hefyd yn golygu Theatr, Live Screenings (Sgriniad Byw) a Cinema (Sinema) - felly os yr ydych yn caru unrhyw rai o'r rhain ac am ofalu am ddyfodol Theatr y Torch, yna mae TLC yn union yr hyn sydd ei angen arnoch...

Mwynhewch peth TLC gyda'r holl fuddiannau canlynol?

 • Saith diwrnod blaenoriaeth archebu ar gyfer sioeau ac actau poblogaidd - Archebwch wythnos o flaen llaw cyn bod digwyddiadau yn mynd ar werth i'r cyhoedd, a sicrhewch mai chi yw'r cyntaf i dderbyn ein rhaglen tymhorol newydd yn gyntaf! (Termau ac amodau)
 • Arbedion ar gael ar bob sedd mewn sioeau dewisol
 • Derbyn 25% oddi ar brisiau tocyn ar gyfer holl Gynyrchiadau Cwmni Theatr y Torch
 • Mwynhewch 10% oddi ar fwyd a diod yng Nghaffi Torch (ar ddangos eich Cerdyn TLC)
 • Gwahoddiad i ddigwyddiadau Aelodau'n Unig yn Theatr y Torch
 • Pris mantais i ddangosiadau Sinema a Darllediadau Byw
 • Rhaglenni di-dâl gan Gynyrchiadau Cwmni Theatr y Torch
 • Eich enw mewn print yn Rhaglen Cwmni Theatr y Torch
 • Cerdyn 'y gallwch ychwanegu iddi' TLC sy'n gallu cael ei lwytho gan arian ymlaen llaw

 

Rhestrwch cyn 31 Hyd’ 17 a derbyniwch un o'r canlynol!

 • £5 o gredyd wedi ei ychwanegu, yn barod ac yn aros i'w ddefnyddio ar eich Cerdyn TLC
 • Potel o win tŷ di-dâl
 • Dau docyn di-tâl i weld ffilm o'ch dewis    

Faint mae'n costio?

Dewch yn Aelod TLC am ffi blynyddol o £50 a bydd modd i chi fwynhau yr holl fuddiannau a restrwyd uwch - arbedion a thoreth ychwanegol o bethau da! Mae hefyd gennych yr opsiwn i adnewyddu'n awtomatig eich Aelodaeth TLC!

Ydych yn barod yn aelod o TLC?

Os yr ydych ar hyn o bryd yn dal cerdyn Aelodaeth TLC, mae gennych yr opsiwn o uwchraddio eich aelodaeth presennol neu fedrwch aros hyd nes ei bod yn dod i ben a dal i dderbyn y buddiannau blaenorol!

TORCH THEATRE NEWSLETTER

Get in the Spotlight!

Want to be the first to hear about upcoming performances, exclusive ticket offers, and behind-the-scenes action at the Torch Theatre? Subscribe to our newsletter and let the drama come to you.

Find out more about how this website uses cookies to enhance your browsing experience.