CROESO I THEATR IEUENCTID Y TORCH

THEATR IEUENCTID

Mae’n rhaglen ar gyfer pobl ifanc 7 i 18 oed yn ei helpu hwy i ddeall beth ydyw i fod yn wneuthurwr theatr. Pob wythnos mae ein pobl ifanc yn cael eu hannog i adeiladu eu hyder o sgiliau fesul sesiynau creadigol ac ymgysylltiol. Nid yw’r sesiynau yma am actio a’r theatr yn unig; rydym yn sicrhau bod ein pobl ifanc yn dysgu am sgiliau cymdeithasol, datrys problemau, ac yn gwneud gwaith tîm. Yr hyn sydd fwyaf pwysig yw bod ein pobl ifanc yn cael hwyl ac yn gwneud ffrindiau newydd.

Mae sesiwn pob wythnos yn ystod tymor yr ysgol, ond nid oes pwysau i fynychu pob un o’r rhain.

Isod, fe fyddwch yn dod o hyd i amserau’r sesiynau a chanllaw i ba oedran yr ydym yn teimlo a fydd yn addas ar gyfer pob grŵp.

Grŵp 1: Blynyddoedd ysgol 3 a 4 yn cwrdd ar ddydd MAWRTH 4:00pm to 5:30pm 

Grŵp 2: Blynyddoedd ysgol 5 a 6 yn cwrdd ar ddydd MERCHER 4:30pm i 6:00pm  

Grŵp 3: Blynyddoedd ysgol 7, 8, a 9 yn cwrdd ar ddydd MAWRTH 6.30pm i 8:00pm  

Grŵp 4: Blynyddoedd ysgol 10, 11, 12 a 13 yn cwrdd ar ddydd MERCHER 7:30pm i 9:30pm 

Pob tymor yn £90 y pen.

Rydym yn hapus i drafod gwneud taliadau’n rhwyddach ar gyfer holl ddarpariaethau theatr ieuenctid. Os oes gennych ffordd yr hoffech rannu’r gost sy’n gweithio’n well ar eich cyfer chi, cysylltwch gyda’n tîm a byddwn yn hapus i’ch helpu.

YSGOLION HAF

Drwy gydol y flwyddyn rydym hefyd yn cynnig amrywiaeth o brofiadau creadigol gwahanol i bobl ifanc gan gynnwys ein hysgolion haf poblogaidd. Dewch i ymuno â ni am wythnos o greadigrwydd yn ein hystafell ymarfer ac ar ein llwyfannau. Mae lleoedd yn gyfyngedig felly archebwch yn gynnar i osgoi cael eich siomi!

Eleni, pleser gennym gynnig wythnosau Iau a Hŷn:

 

Amazing Adventurers ar gyfer Blynyddoedd 3 i 6 (oed 7 -11)

Dydd Llun 5ed Awst – Dydd Gwener 9fed Awst (10am i 3pm yn ddyddiol)

Mae rhywun wedi camleoli diwedd ein stori a'r unig ffordd i ddod o hyd iddi yw perfformio un newydd! A all eich pobl ifanc ein helpu i ddod o hyd i'n diwedd a rhannu eu stori antur wreiddiol eu hunain.

 

Loud And Clear ar gyfer Blynyddoedd 7 i Year 13 (oed 11 – 18)

Dydd Llun 12fed Awst – dydd Gwener 16eg Awst (10am i 4pm yn ddyddiol)

Rydym yn chwilio am bobl ifanc sydd am adeiladu eu sgiliau ysgrifennu a pherfformio. Ar draws wythnos o sesiynau creadigol, byddwn yn dychmygu sut brofiad fyddai ceisio creu drama mewn byd lle mae theatr wedi’i gwahardd. Sut beth fyddai'r ddrama honno? Rydym yn gwahodd eich pobl ifanc i'n helpu ni i ddarganfod.

 

Mae ein darparieth haf yn costio £75 y pen (gostyngiad brawd neu chwaer o £65).

EIN HEGWYDDORION

Mae Theatr Ieuenctid y Torch yn gweithredu ar saith egwyddor allweddol:

  • Darparu cysylltiad rheolaidd i bobl ifanc gyda'u cyfoedion.
  • Annog datblygiad dychymyg pobl ifanc.
  • Hyrwyddo gweithgaredd creadigol, corfforol ac addysgol.
  • Cynnig cyfle i bobl ifanc ddysgu sgiliau newydd.
  • Cefnogi datblygiad dulliau ar gyfer meddwl yn feirniadol.
  • Darparu lle i bobl ifanc ddeall y byd o'n cwmpas.
  • Yn olaf, ac yn bwysicaf oll, galluogi pobl ifanc i ddeall eu hunain.

Mae Theatr Ieuenctid y Torch yn lle croesawgar i bawb. Rydym hefyd yn ymwybodol bod pob person ifanc yn datblygu ar ei gyflymder ei hun ac nid yw gallu bob amser yn gysylltiedig ag oedran. Ein nod yw gwneud addasiadau rhesymol i'n darpariaeth i sicrhau bod pob grŵp yn addas i bawb, fel y gall ein pobl ifanc wneud y gorau o'u profiadau.

Rydym yn ceisio cynnwys pobl ifanc mewn mannau diogel creadigol sy'n caniatáu iddynt fynegi eu hunain; i ddatrys beth sy'n bwysig iddyn nhw, beth maen nhw'n angerddol amdano, a sut i ddweud wrth bawb am hynny. Rydyn ni’n credu bod gan y bobl ifanc rydyn ni’n gweithio gyda nhw y pŵer i wneud eu straeon eu hunain, a newid sut rydyn ni i gyd yn gweld ein byd.

Os yw hyn yn swnio fel rhywbeth y mae gennych chi neu'ch person ifanc ddiddordeb mewn bod yn rhan ohono, cysylltwch â'n tîm swyddfa docynnau ar 01646 694192 a byddant yn hapus i gadw lle i chi ar gyfer eich sesiwn flasu.

Am fwy o wybodaeth, cysylltwch a’n Uwch Reolwr: Ieuenctid a Chymuned, Tim Howe
tim@torchtheatre.co.uk neu 01646 695267.

TORCH THEATRE NEWSLETTER

Get in the Spotlight!

Want to be the first to hear about upcoming performances, exclusive ticket offers, and behind-the-scenes action at the Torch Theatre? Subscribe to our newsletter and let the drama come to you.

Find out more about how this website uses cookies to enhance your browsing experience.