Croeso i Theatr Ieuenctid y Torch

THEATR IEUENCTID

Mae ein rhaglen ar gyfer pobl ifanc rhwng 8 ac 18 mlwydd oed yn eu helpu i ddeall beth yw bod yn wneuthurwr theatr. Bob wythnos mae ein pobl ifanc yn cael eu hannog i fagu hyder trwy sesiynau meithrin sgiliau creadigol a deniadol, dan arweiniad ein tîm ymroddedig. Nid yw'r sesiynau hyn yn ymwneud ag actio a theatr yn unig; rydym yn sicrhau bod ein pobl ifanc yn dysgu am sgiliau cymdeithasol, datrys problemau, a gwaith tîm. Yn bwysicaf oll mae ein pobl ifanc yn cael hwyl ac yn gwneud ffrindiau newyd.

Mae sesiwn wythnosol yn ystod y tymor, ond nid oes pwysau i fynychu pob un o’r rhain. Isod fe welwch restr o amserau sesiynau a chanllaw i ba oedran y teimlwn sy'n addas ar gyfer pob grŵp.

Mae Theatr Ieuenctid y Torch yn gweithredu ar saith egwyddor allweddol:

  • Darparu cysylltiad rheolaidd i bobl ifanc gyda'u cyfoedion.
  • Annog datblygiad dychymyg pobl ifanc.
  • Hyrwyddo gweithgaredd creadigol, corfforol ac addysgol.
  • Cynnig cyfle i bobl ifanc ddysgu sgiliau newydd.
  • Cefnogi datblygiad dulliau ar gyfer meddwl yn feirniadol.
  • Darparu lle i bobl ifanc ddeall y byd o'n cwmpas.
  • Yn olaf, ac yn bwysicaf oll, galluogi pobl ifanc i ddeall eu hunain.

Mae Theatr Ieuenctid y Torch yn ofod croesawgar i bawb. Rydym hefyd yn ymwybodol bod pob person ifanc yn datblygu ar ei gyflymder ei hun ac nid yw gallu bob amser yn gysylltiedig ag oedran. Ein bwriad yw gwneud addasiadau rhesymol i'n darpariaeth i sicrhau bod pob grŵp yn darparu'r ffit orau i bawb, fel y gall ein pobl ifanc wneud y gorau o'u profiadau.

Ceisiwn gynnwys pobl ifanc mewn mannau diogel creadigol sy'n caniatáu iddyn nhw fynegi eu hunain; i ddatry beth sy'n bwysig iddyn nhw, beth maen nhw'n angerddol amdano, a sut i ddweud wrth bawb am hynny. Rydyn ni’n credu bod gan y bobl ifanc rydyn ni’n gweithio gyda nhw y pŵer i wneud eu straeon eu hunain, a newid sut rydym oll yn gweld ein byd.

Cynhelir sesiynau Theatr Ieuenctid y Torch ar DDYDD MAWRTH yn ystod y tymor.

Mae ein tymor deg wythnos nesaf yn dechrau ar DDYDD MAWRTH 10 Ionawr 2023:

Grŵp Iau Un: Blynyddoedd ysgol 3 & 4- 4:00pm i 5:15pm

Grŵp Iau Dau: Blynyddoedd ysgol 5 & 6- 5:30pm i 6:45pm

Grŵp Hŷn Un: Blynyddoedd ysgol 7, 8, & 9- 7pm i 8:15pm

Grŵp Hŷn Dau: Blynyddoedd ysgol 10, 11, 12 & 13 - 8:15pm i 9:30pm

Os yw hyn yn swnio fel rhywbeth y mae gennych chi neu'ch person ifanc ddiddordeb mewn bod yn rhan ohono, cysylltwch â'n tîm swyddfa docynnau ar 01646 694192 a byddant yn hapus i archebu lle ar eich cyfer yn y sesiwn flasu.

Am ragor o wybodaeth, ac i gychwyn ar eich taith greadigol gyda ni, cysylltwch â'n Uwch Reolwr: Ieuenctid a Chymuned - tim@torchtheatre.co.uk neu 01646 694192.

TORCH THEATRE NEWSLETTER

Get in the Spotlight!

Want to be the first to hear about upcoming performances, exclusive ticket offers, and behind-the-scenes action at the Torch Theatre? Subscribe to our newsletter and let the drama come to you.

Find out more about how this website uses cookies to enhance your browsing experience.