CHWANT GWIRFODDOLI?

Mae Theatr y Torch bob amser yn chwilio am wirfoddolwyr brwdfrydig i fod yn rhan o Dîm Torch yn unig theatr broffesiynol a chanolfan y celfyddydau yn Sir Benfro.

Gwirfoddolwyr Blaen Tŷ 

A ydych yn 16 neu'n fwy ac weithio gydag un o'r theatrau mwyaf blaenllaw yng Nghymru? 

Pam na wnewch chi wirfoddoli am fod yn rhan o Dîm Tŷ Blaen y Torch? 

Yn ogystal â darparu croeso cynnes a gwirio tocynnau, gwerthu rhaglenni, losiynau a hufen iâ i filoedd o bobl wnaeth ddod drwy y drysau'n flynyddol, mae Gwirfoddolwyr hefyd yn derbyn ystod o fuddiannau eraill di-dâl yn cynnwys tocynnau pris gostyngiad ar gyfer y nifer o ddigwyddiadau sy'n digwydd yno drwy gydol y flwyddyn.

 “Mae wir yn gyfle cyffrous i bobl sydd am weithio mewn amgylchedd byd theatr ac i chwarae eu rhan fel petai. Mae'n gyfle gwych i wneud ffrindiau newydd ac i weithio mewn amgylchedd unigryw a gwefreiddiol fel sydd gan ganolfan celfyddydau fel y Torch i'w chynnig.”

Marcus Lewis, Rheolwr Blaen Tŷ 

Dewch yn wirfoddolwr, gwnewch wahaniaeth. Mae'n ffordd arbennig o wneud ffrindiau newydd, dysgu sgiliau newydd, bod yn rhan o'r gymuned leol, cwrdd ag ystod amrywiol o bobl a gwylio sioeau byw a ffilmiau am DDIM!

Am fwy o wybodaeth am ddod yn wirfoddolwr Blaen Tŷ , anfonwch e-bost at: marcus@torchtheatre.co.uk neu rhowch alwad ffôn i ni ar 01646 694192.

TORCH THEATRE NEWSLETTER

Get in the Spotlight!

Want to be the first to hear about upcoming performances, exclusive ticket offers, and behind-the-scenes action at the Torch Theatre? Subscribe to our newsletter and let the drama come to you.

Find out more about how this website uses cookies to enhance your browsing experience.