NODDWR SEDD

Mae enwi sedd ym Mhrif Dŷ Theatr y Torch yn ffordd unigryw a phersonol o wneud ymrwymiad a gadael eich marc ar y Torch.

Mae nifer o resymau pam y dylech fabwysiadu sedd: er cof am un cariadus, i nodi achlysur arbennig, mewn teyrnged o’ch actor mwyaf hoffus neu’n syml fel anrheg i rywun annwyl.

Caiff eich rhodd ei gydnabod gan blac penodedig i gefn eich sedd a’r geiriau o’ch dewis arno. Ar gyfer pob plac, rydym yn cynghori defnyddio uchafswm o 30 cymeriad ond mae hyn yn hyblyg.

Y gost yw £250.00.

I ddarganfod mwy cysylltwch gyda ni ar 01646 694192 neu e-bostiwch guy@torchtheatre.co.uk

TORCH THEATRE NEWSLETTER

Get in the Spotlight!

Want to be the first to hear about upcoming performances, exclusive ticket offers, and behind-the-scenes action at the Torch Theatre? Subscribe to our newsletter and let the drama come to you.

Find out more about how this website uses cookies to enhance your browsing experience.