LLEISIAU'R TORCH

Canwch o'r galon gyda TORCH VOICES / LLEISIAU'R TORCH, côr hwyliog a chyfeillgar sy'n agored i bawb, o ddechreuwyr i gantorion profiadol.

Croeso i Leisiau’r Torch

Ydych chi'n soprano yn y gawod? Alto yn y car? Neu bas ar lan y traeth? Efallai eich bod chi'n hoffi canu heb ormod o ffws? Gall pawb ddod o hyd i'w lle fel rhan o'n côr cymunedol - Lleisiau'r Torch.

Ymunwch â ni’n wythnosol am naw deg munud llawen o ganu corawl. Tra’n bod ni’n cyfarfod bob wythnos i ymarfer – ac weithiau perfformio mewn cyngherddau – does dim pwysau i fod gyda ni drwy gydol yr amser. Dewch pan fydd yn gyfleus i chi a'ch amserlen.

Mae Lleisiau'r Torch yn fan i unrhyw un dros 16 mlwydd oed (heb unrhyw gyfyngiad ar oedran). Nid oes angen clyweliad nac yn ofynnol. Rydym yn agor ein drysau i bobl frwdfrydig a hoffai ganu mewn grŵp a datblygu eu sgiliau perfformio corawl. Yn bwysicaf oll, byddem wrth ein bodd pe baech yn ymuno os ydych am gael hwyl a gwneud ffrindiau newydd cymaint ag y dymunwch ganu!

Caiff Lleisiau’r Torch ei arwain gan Angharad Sanders. Wedi’i geni a’i magu yng ngorllewin Cymru, mae gan Angharad lu o brofiad perfformio proffesiynol a chyfarwyddo cerddorol (gan gynnwys teithiau mawr ar draws y DU ac yn rhyngwladol). Ymhlith parhau i weithio a dysgu mae hi'n dod o hyd i'r amser i ofalu am ei dau fachgen bach (ac un ychydig bach yn fwy os ydych chi'n cyfri ei phartner, Alex!).

Os yw hyn yn swnio fel rhywbeth yr hoffech fod yn rhan ohono yna dewch draw i'r Torch lle byddwn yn cyfarfod ar ddydd Iau rhwng 6pm a 7.30pm.

Mae’r sesiynau’n £5 yr un neu £50 am y tymor, cysylltwch â’n tîm yn y Swyddfa Docynnau ar 01646 694192 a byddant yn hapus i’ch archebu. 

Os hoffech ragor o wybodaeth ac am ymuno â ni, cysylltwch â'n Uwch Reolwr: Ieuenctid a Chymuned, Tim Howe – tim@torchtheatre.co.uk neu 01646 694192.

Edrychwn ymlaen at glywed gennych cyn hir.

TORCH THEATRE NEWSLETTER

Get in the Spotlight!

Want to be the first to hear about upcoming performances, exclusive ticket offers, and behind-the-scenes action at the Torch Theatre? Subscribe to our newsletter and let the drama come to you.

Find out more about how this website uses cookies to enhance your browsing experience.