Alice in Wonderland yn dod i Theatr y Torch

Mae Immersion Theatre, sydd wedi’i henwebu am sawl gwobr, yn dod â’i hegni nod masnach i’w sioe gerdd deuluol fwyaf, doniol a mwyaf trawiadol hyd yma: Alice in Wonderland. O’r tîm y tu ôl i raglen lwyddiannus “The Jungle Book” y llynedd – byddwch yn barod i gael eich rhyfeddu a’ch plesio gyda’r sioe deuluol ogoneddus, hudolus hon yn Theatr y Torch fis Ebrill eleni!

​Yn seiliedig ar y llyfr clasurol i blant gan Lewis Carroll, dilynwch Alice a’r Gwningen Wen wrth iddyn nhw gychwyn ar antur liwgar, ddifyr a chwrdd â llu o gymeriadau hynod gan gynnwys Tweedle Dum a Tweedle Dee, Queen of Hearts, y Cheshire cat  ac wrth gwrs, y Mad-as a bat-Hatter! Bydd y cymeriadau hoffus oll yn gwneud ymddangosiad ac yn mynd â chi ar daith liwgar i wlad ffantasi lle gall eich dychymyg redeg yn wyllt.

​Lleolir Immersion Theatre yn Llundain a bydd yn teithio Alice in Wonderland dros y DU yn ystod 2024. Yn sgil creadigaethau cychwynnol y cwmni, cynhyrchwyd nifer iawn o ddrama ddi-fflach a diymddiheuriad mewn amryw o leoliadau Oddi-Ar-West End lle bu eu cysyniadau nodedig a’u hail-weithrediadau di-ofn o destunau clasurol yn bennaf yn ennill enw da iddyn nhw fel un o gwmnïau theatr mwyaf arloesol a chyffrous y ddinas.

Gwahoddir plant ac oedolion fel ei gilydd i ymuno yn y doniolwch o weld y stori glasurol hon yn dod yn fyw mewn sioe sy’n llawn comedi, cerddoriaeth, rhyngweithio â’r gynulleidfa, a hwyl i’r teulu cyfan! Byddwch yn wallgof i'w cholli!

​Bydd Alice in Wonderland yn cael ei pherfformio yn Theatr y Torch ddydd Iau 4 Ebrill am 2pm a 5pm. Yn addas i oedran 4+.

Pris tocyn: Teulu £48. Oedolyn: £14 a Phlentyn: £12. Am docynnau ffoniwch y Swyddfa Docynnau ar 01646 695267 neu cliciwch yma.

TORCH THEATRE NEWSLETTER

Get in the Spotlight!

Want to be the first to hear about upcoming performances, exclusive ticket offers, and behind-the-scenes action at the Torch Theatre? Subscribe to our newsletter and let the drama come to you.

Find out more about how this website uses cookies to enhance your browsing experience.