Blog No. 15 - Jordan Dickin

Helo, y minnau yw Jordan Dickin ac rwy’n gweithio fel Cynorthwyydd Gweithredol yma yn Theatr y Torch.

Dechreuais weithio yn y Torch ym mis Ionawr 2019, gan ymuno â’r tîm Blaen Tŷ fel Rheolwr ar Ddyletswydd a Chynorthwyydd Swyddfa Docynnau. Roedd fy amser gyda’r tîm Blaen Tŷ yn llawer o hwyl ac roedd pob diwrnod yn wahanol iawn. Rhai dyddiau byddwn yn bwcio cwsmeriaid i mewn ar gyfer y ffilm ddiweddaraf, y nesaf byddwn yn gwerthu hudlathau fflachio a chleddyfau yn ein pantomeim blynyddol!

Ar ôl gweithio yn rhywle arall yn ystod anterth COVID, dychwelais i’r Torch ym mis Gorffennaf 2021 i gyflenwi dros gyfnod mamolaeth yn yr adran Raglennu. Ynghyd â’r Cyfarwyddwr Gweithredol, Ben Lloyd, byddwn yn helpu i archebu pob un o’r sioeau byw cyffrous sydd gennym ar ein llwyfannau. Boed hynny’n actau teyrnged eiconig, yn ddigrifwyr stand-yp doniol neu’n grwpiau cymunedol lleol gwych, byddwn yn cysylltu â’u cwmnïau cynhyrchu i sicrhau bod eu holl anghenion yn cael eu diwallu. Yn ystod y cyfnod hwn, bûm yn gweithio’n agos iawn gyda’r timau Marchnata, Blaen Tŷ a Thechnegol i sicrhau bod gan bob adran y wybodaeth gywir sydd ei hangen i wneud pob sioe yn llwyddiant.

Yna, fe wnes i symud i’m rôl bresennol fel Cynorthwyydd Gweithredol ym mis Gorffennaf 2022. Erbyn hyn rwy’n cwmpasu ystod eang o adrannau, gan gefnogi’r adran Farchnata yn bennaf. Yn fy amser rwyf wedi helpu gyda chyfryngau cymdeithasol, anfon e-byst at ein cynulleidfaoedd am ba sioeau neu ffilmiau sydd gennym ar y gweill, a gofalu am y wefan a diweddaru bob dydd gyda phob digwyddiad newydd sy’n mynd ar werth. Mae fy nghyfrifoldebau eraill yn cynnwys gweithio gyda’n Cydlynydd Rhaglen Artistig, Janine, i guradu ein rhaglen sinema a chefnogi’r Uwch Dîm Rheoli drwy gymryd cofnodion yn eu cyfarfodydd wythnosol.

Mae theatr hefyd yn chwarae rhan enfawr yn fy mywyd y tu allan i'r gwaith. Rwyf wrth fy modd yn perfformio ac wedi gwneud hynny gydag amryw o wahanol grwpiau drama amatur yn Sir Benfro a Sir Gaerfyrddin. Rwy’n falch iawn o fod yn Gyfarwyddwr Saundersfoot Footlights, cwmni yr wyf wedi bod yn ymwneud ag ef ers bron i wyth mlynedd. Rwy’n paratoi’n aml ar gyfer sioeau lluosog ar yr un pryd ac rwy’n edrych ymlaen yn fawr at berfformio ar lwyfan Theatr y Torch am y tro cyntaf ym mis Chwefror 2024 yng nghynhyrchiad Artistic Licence o Spamalot.

Rhan orau fy swydd yw gweithio ochr yn ochr â grŵp gwych o bobl, sydd oll yn rhoi eu bywyd a’u henaid i greu a darparu theatr o’r radd flaenaf i bobl Sir Benfro. Rwyf bob amser wedi caru’r Theatr ac rwy’n teimlo’n freintiedig iawn i fod yn gweithio yn y diwydiant.

TORCH THEATRE NEWSLETTER

Get in the Spotlight!

Want to be the first to hear about upcoming performances, exclusive ticket offers, and behind-the-scenes action at the Torch Theatre? Subscribe to our newsletter and let the drama come to you.

Find out more about how this website uses cookies to enhance your browsing experience.