Bywyd o Gyfoeth neu Wir Gariad?

Bydd darllediad wedi’i recordio o Manon gan y Royal Opera yn eich ysgubo oddi ar eich traed yn Theatr y Torch ddydd Sul yma 11 Chwefror.

​Mae’r addasiad yma o nofel Abbé Prévost yn ymgorffori Kenneth MacMillan ar ei orau, ei fewnwelediad craff i seicoleg ddynol a’i feistrolaeth ar goreograffi naratif yn canfod mynegiant llawn yn neuawdau angerddol y cwpl canolog, yn weledol ac ar frys yn eu dyhead.

Mae brwydr yr arwres i ddianc rhag tlodi yn gwneud Manon yn un o’r bales mwyaf dramatig a dinistriol, a bwysleisir gan ddyluniadau atgofus Nicholas Georgiadis sy’n adlewyrchu’r cyfosodiad rhwng gwreiddiau tlawd Manon a’r byd moethus y mae’n dyheu amdano

Yn hytrach na thynnu cerddoriaeth o straeon operatig Manon, yn cynnwys Manon Lescaut gan Puccini neu opera Jules Massenet Manon (wedi’u hysbrydoli gan nofel Prévost), mae’r cerddor dawns enwog Leighton Lucas a’i gynorthwyydd Hilda Gaunt wedi darparu sgôr wedi’i thynnu o bob rhan o weithiau casgledig Massenet. Mae cerddoriaeth bale Manon yn cynnwys ei Elégie hiraethus enwog fel y thema ar gyfer y cariadon.

Bydd tymor 2023/24 yn dathlu can mlynedd Nicholas Georgiadis.

Gellir gweld y darllediad wedi ei recordio o Manon yn Theatr Torch ddydd Sul yma 11 Chwefor am 2pm. Pris tocyn: £20. Consesiwn: £18. O dan 26: £9.

Am docynnau ffoniwch y Swyddfa Docynnau ar 01646 695267 neu cliciwch yma.

TORCH THEATRE NEWSLETTER

Get in the Spotlight!

Want to be the first to hear about upcoming performances, exclusive ticket offers, and behind-the-scenes action at the Torch Theatre? Subscribe to our newsletter and let the drama come to you.

Find out more about how this website uses cookies to enhance your browsing experience.