CANU O'R GALON YN THEATR Y TORCH

Ydych chi'n chwilio am ddigwyddiad ble fedrwch ganu mewn grŵp yn wythnosol a hynny mewn awyrgylch hwyliog, anffurfiol a chyfeillgar? Os felly, Côr Cymunedol croesawgar Theatr y Torch - Lleisiau’r Torch yw’r lle perffaith i chi.

Mae ein sesiynau wythnosol yn Theatr y Torch yn naw deg munud o ganu corawl llawen. Mae’r grŵp yn agored i bawb o ddechreuwyr i gantorion profiadol ac mae’n chwilio am aelodau newydd i ymuno yr hydref hwn.

Mae Tim Howe, Uwch Reolwr Ieuenctid a Chymuned yn y Theatr yn annog pawb i gymryd rhan:

“Mae Lleisiau’r Torch yn ofod i unrhyw un dros 18 oed. Nid oes angen clyweliad ac nid yw’n ofynnol. Mae ein côr yn croesawu pobl frwdfrydig a hoffai ganu mewn grŵp a datblygu eu sgiliau perfformio corawl. Yn bwysicaf oll, byddem wrth ein bodd pe baech yn ymuno os ydych am gael hwyl a gwneud cyfeillgarwch newydd cymaint ag y dymunwch ganu!” eglurodd Tim.

Ychwanegodd: “Er ein bod yn cyfarfod bob wythnos i ymarfer, cymdeithasu – ac weithiau perfformio mewn cyngherddau – does dim pwysau i fynychu’n wythnosol. Dewch pan mae’n gyfleus i chi a’ch amserlen.”

Arweinir Lleisiau’r Torch gan Angharad Sanders sydd â llu o brofiad perfformio proffesiynol a chyfarwyddo cerddorol gan gynnwys teithiau mawr ar draws y DU ac yn rhyngwladol.

Os yw Lleisiau’r Torch yn apelio, yna chwibanwch eich ffordd i Theatr y Torch ar nos Iau rhwng 6pm a 7.30pm. Mae sesiynau yn £5 yr un neu £50 am y tymor cyfan. I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â thîm Swyddfa Docynnau Theatr y Torch ar 01646 694192 a byddant yn hapus i siarad gyda chi.

Os hoffech ragor o wybodaeth am ymuno, cysylltwch â'n Uwch Reolwr: Ieuenctid a Chymuned, Tim Howe – tim@torchtheatre.co.uk / 01646 694192.

TORCH THEATRE NEWSLETTER

Get in the Spotlight!

Want to be the first to hear about upcoming performances, exclusive ticket offers, and behind-the-scenes action at the Torch Theatre? Subscribe to our newsletter and let the drama come to you.

Find out more about how this website uses cookies to enhance your browsing experience.