Catch up with Ceri Ashe for a quick Q and A!

Beth fyddi di’n ei wneud ar ddydd Nadolig?

Rwy'n mynd i deulu fy mhartner yn Abertawe. Dw i methu aros i gael fy sbwylio a choginio gan ei fam hyfryd!

 

Beth fyddai dy anrheg Nadolig perffaith?

Tocyn i sioe West end yn Llundain!

 

Beth yw dy hoff ffilm Nadolig a pham?

Love Actually! Mae bob amser yn fy atgoffa nad yw'r Nadolig yn ymwneud ag anrhegion a bwyd - mae'n ymwneud â chariad a threulio amser gyda'r bobl sy'n golygu llawer i chi.

 

Beth yw dy atgof cyntaf erioed o’r Nadolig?

Mae'n rhaid taw dawnsio o amgylch y gegin i'r Pogues, Fairytale of New York gyda fy mrodyr a chwiorydd a thad Gwyddelig sy'n caru cerddoriaeth Wyddelig.

 

A oes unrhyw beth nad wyt yn ei hoffi am y Nadolig?

Mae Playjng the Evil Fairy yn fy siwtio i adeg y Nadolig gan nad ydw i wir yn hoffi'r Nadolig! I mi, mae wedi mynd yn ormodol gan ddefnyddwyr, ac mae cyfalafiaeth wedi mynd yn wyllt! Byddai’n well gen i weld y ffocws ar garedigrwydd, cymuned a gofalu am ein gilydd! Dyna’r rhefru a’r rhuo wedi dod i ben!

TORCH THEATRE NEWSLETTER

Get in the Spotlight!

Want to be the first to hear about upcoming performances, exclusive ticket offers, and behind-the-scenes action at the Torch Theatre? Subscribe to our newsletter and let the drama come to you.

Find out more about how this website uses cookies to enhance your browsing experience.