SIOE NADOLIG CBEEBIES YN DOD I THEATR Y TORCH!

Cyn agoriad eu Pantomeim ‘Cinderella’ ar yr 16eg o Ragfyr, mae gan Theatr y Torch wledd Nadoligaidd arall i deuluoedd ei mwynhau! Bydd Sioe Nadolig CBeebies 'The Night Before Christmas', yn cael ei dangos yn y theatr ar Ragfyr 4ydd a'r 5ed.

Bydd y sioe yn cael ei thaenellu â digon o hud CBeebies, cerddoriaeth Nadoligaidd, perfformiadau dawns syfrdanol a chast seren o gyflwynwyr CBeebies a thalent ar y sgrin, gan ei gwneud yn ddigwyddiad sinema a fydd yn sicr o fod yn olygfa i'r teulu cyfan.

Wedi’u hysbrydoli gan y gerdd glasurol, ‘The Night Before Christmas’, bydd cynulleidfaoedd yn dilyn anturiaethau Holly a’i brawd Jack ar Noswyl Nadolig wrth iddynt anfon eu dymuniadau at Siôn Corn. Ond yna mae'n rhaid iddyn nhw ddelio â'r Wish Taker direidus sy'n dwyn y dymuniadau hynny, gan arwain Holly i deithio'n bell i chwilio amdanyn nhw. A wnaiff hi lwyddo a sicrhau bod gan Siôn Corn yr holl ddymuniadau mewn pryd ar gyfer Dydd Nadolig?

Wedi'i ffilmio yn y Theatre Royal Plymouth yn gynharach eleni, mae The Night Before Christmas yn serennu nifer o ffefrynnau CBeebies gan gynnwys Justin Fletcher fel Father Christmas, Little Monster fel Little Elf, Evie Pickerill fel y brif fenyw Holly a Ben Cajee fel ei brawd Jack.

Cofiwch, er mwyn mynychu ac er mwyn cydymffurfio â gofynion cyfredol Llywodraeth Cymru, bydd angen Tocyn Covid dilys, neu brawf o brawf llif ochrol negyddol ar gyfer y rhai sy'n 18 oed neu'n hŷn.

Profwch hud Sioe Nadolig CBeebies ar y SGRIN FAWR, i archebu eich tocynnau ewch i wefan Theatr y Torch neu ffoniwch 01646 695267. 

TORCH THEATRE NEWSLETTER

Get in the Spotlight!

Want to be the first to hear about upcoming performances, exclusive ticket offers, and behind-the-scenes action at the Torch Theatre? Subscribe to our newsletter and let the drama come to you.

Find out more about how this website uses cookies to enhance your browsing experience.