CYFRIF Y DYDDIAU TUAG AT BANTO TORCH 2021

Gyda'r Nadolig rownd y gornel, mae traddodiad Nadoligaidd teuluol yn dychwelyd i Theatr y Torch, Aberdaugleddau, gyda'i holl hwyl a disgleirdeb hudolus! Ydy, mae'r pantomeim yn ôl! Eleni, Cinderella, y stori dylwyth teg fydd yn difyrru cynulleidfaoedd, gyda'r prif gymeriad, Rosey Cale yn dod o Sir Benfro.

Gyda noson agoriadol ar yr 16eg o Ragfyr a’r perfformiad diwethaf Nos Galan, mae tocynnau wedi bod yn gwerthu’n gyflym ers iddynt gael eu rhyddhau yn gynharach eleni. Oherwydd y galw poblogaidd, mae’r tîm yn Theatr y Torch wedi cyhoeddi heddiw bod perfformiadau ychwanegol wedi’u hychwanegu. Felly, mae cyfle o hyd i gael eich tocyn i'r Ddawns!

Meddai Cinderella ei hun, Rosey Cale:

“Mae’n bleser bod yn rhan o Bantomeim Theatr y Torch eleni. Rwy'n cofio dod i'r Torch fel plentyn gyda fy ysgol a fy nheulu, roedd bob amser yn rhywbeth roeddem yn edrych ymlaen ato yn y cyfnod cyn y Nadolig ac felly mae'n anrhydedd wirioneddol bod ar y llwyfan eleni fel Cinderella! ”

Mae hoff Fonesig Sir Benfro, Dion Davies, yn dychwelyd fel un o’r Chwiorydd Hyll, Eugiene, ac mae’r digrifwr a’r actor poblogaidd Dave Ainsworth yn ymgymryd â rôl y Dihiryn Pantomeim fel Barron Hardup, booooo! Yn ymuno â’r ddeuawd mae James Mack sy’n chwarae chwaer hyd yn oed yn fwy prydferth Eugiene, Hygiene, a, Miriam O’Brien fel y Dandini swynol.

Yn ogystal â rhai wynebau cyfarwydd ar lwyfan y Torch, yn dilyn 23 mlynedd fel Gwirfoddolwr Hynod yn y theatr, bydd David Woodham yn troedio’r byrddau pantomeim am y tro cyntaf. Ymhlith y cyd-ddechreuwyr mae actor o Aberdaugleddau a chyn aelod Theatr Ieuenctid Torch, Samuel Freeman fel y Tywysog, Gareth Howard o Sir Gaerfyrddin fel Buttons ac Amelia Ryan a fydd yn chwarae rhan y Fairy Godmother.

Gan siarad am ei ymddangosiad cyntaf ym Mhanto'r Torch dywedodd David, “Rydw i mor gyffrous i fod yn gysylltiedig â Cinderella eleni. Rydw i wedi gweithio yn y Torch ers 23 mlynedd ac roeddwn i bob amser eisiau bod ar y llwyfan yn y pantomeim. Gofynnais i Peter (Cyfarwyddwr Artistig Theatr y Torch) a oedd modd i gymryd rhan ac eleni mae wedi gwneud iddo ddigwydd o'r diwedd. Ni allaf aros i Cinderella agor. ”

Bydd y sioe yn cael ei goruchwylio gan gyfarwyddwr arobryn y Torch, Peter Doran, wnaeth ychwanegu:

“Rydyn ni wrth ein bodd ein bod yn dod â Phantomeim yn ôl i lwyfan y Torch eleni, fe wnaethom oll fethu’r wefr Nadoligaidd honno y llynedd, ac felly rydyn ni’n benderfynol o’i gwneud y panto mwyaf a’r gorau rydyn ni erioed wedi’i gynhyrchu. Mae'r cast wedi bod yn brysur yn ymarfer ers nifer o wythnosau bellach, ac ni allwn aros i ddangos y perfformiad gorffenedig i chi! Mae'n wych ein bod ni'n gorfod rhoi dyddiadau ychwanegol; mae'n ymddangos, er gwaethaf popeth sy'n digwydd, bod ein cynulleidfa'n benderfynol o gael amser gwych y Nadolig hwn a gallwn yn sicr warantu mai dyma beth fydd yn eu disgwyl yma ym Mhantomeim y Torch. "

Cinderella fydd y 177fed cynhyrchiad a grëwyd gan y cwmni theatr proffesiynol sydd wedi bod yn cynhyrchu sioeau Nadolig i gynulleidfaoedd Sir Benfro ers dros 40 mlynedd. I gael eich tocynnau cliciwch yma.

Cofiwch, er mwyn mynychu'r pantomeim ac er mwyn cydymffurfio â gofynion cyfredol Llywodraeth Cymru, bydd angen Tocyn Covid dilys, neu brawf o brawf llif ochrol negyddol ar gyfer y rhai 18 oed a hŷn.

TORCH THEATRE NEWSLETTER

Get in the Spotlight!

Want to be the first to hear about upcoming performances, exclusive ticket offers, and behind-the-scenes action at the Torch Theatre? Subscribe to our newsletter and let the drama come to you.

Find out more about how this website uses cookies to enhance your browsing experience.