THEATR Y TORCH YN MYNYCHU EI SIOE SIROL

Mae mynd allan yn y gymuned a chwrdd â phobl yn rhywbeth y mae Theatr y Torch wrth ei bodd yn ei wneud, a phleser oedd cael stondin yn Sioe Amaethyddol Sir Benfro eleni.

Wrth ymuno â Phorthladd Aberdaugleddau ym mhabell Marchnad Glannau Aberdaugleddau, roedd gan Theatr y Torch stondin am gyfnod y sioe ddeuddydd, gyda’i thîm marchnata wrth y llyw yn cyfarfod ac yn cyfarch ymwelwyr ac yn eu cynghori am sioeau’r Theatr sydd ar ddod.

Mae Chelsey Gillard, Cyfarwyddwr Artistig Theatr y Torch yn esbonio ei fod yn gyfle gwych i ymgysylltu â’r cyhoedd:

“Roedd Theatr y Torch yn falch iawn o ymuno â Phorthladd Aberdaugleddau yn Sioe Sir Benfro eleni. Mae ein tîm wrth eu bodd yn mynd o amgylch y sir, yn cysylltu â gwahanol bobl ac yn lledaenu’r gair am yr holl weithgareddau gwych sy’n digwydd yn y Torch.”

Rhoddodd y stondin gyfle i ymwelwyr weld pa ddramau theatrig o safon uchel a theyrngedau trydanol sydd gan Theatr y Torch i’w cynnig. Roedd hefyd yn gyfle i’r Theatr arddangos ei gwaith ieuenctid a chymunedol hanfodol.

“Roedd cael stondin yn Sioe Sir Benfro yn gyfle arbennig i gwrdd â’n cefnogwyr. Fe wnaethom hyrwyddo ein cynyrchiadau megis Private Lives a Beauty and the Beast a braf oedd cwrdd â phawb,” meddai Charlotte Spencer, Uwch Reolwr Marchnata Theatr y Torch.

Mae gan Theatr y Torch gynlluniau i ddatblygu ei stondin ar gyfer Sioe Sir Benfro y flwyddyn nesaf drwy gyflwyno prosiect cynnwys y gymuned ac mae cynlluniau ar y gweill i’w wneud yn ddigwyddiad mwy a chynhwysol i bawb.

TORCH THEATRE NEWSLETTER

Get in the Spotlight!

Want to be the first to hear about upcoming performances, exclusive ticket offers, and behind-the-scenes action at the Torch Theatre? Subscribe to our newsletter and let the drama come to you.

Find out more about how this website uses cookies to enhance your browsing experience.