Cwmni Dawns Ransack yn teithio i Theatr y Torch gyda’i sioe newydd, ‘Us and Them.’

Yr hydref hwn, bydd Cwmni Dawns Ransack yn teithio i Theatr y Torch gyda chynhyrchiad dwbl ac uchelgeisiol o ddawns gyfoes athletaidd, y gair llafar a cherddoriaeth fyw. Yn ogystal, ceir perfformiad gan aelodau o’r gymuned leol.

Mae Us and Them yn archwilio undod a gwahaniad fel ei gilydd a daw i’r Torch ar nos Wener 2 Chwefror am 7.30pm. Bydd yn cwestiynu sut rydyn ni’n cysylltu â rhai pobl trwy rannu profiadau, tra’n datgysylltu ag eraill trwy greu rhwystrau. Perfformir y darn pwerus hwn hefyd ynghyd â grwpiau lleol o bob rhan o’r gymuned. Bydd rhai grwpiau’n cymryd rhan yn y perfformiad ar y llwyfan, tra bydd eraill yn arddangos y gwaith maen nhw wedi’i wneud mewn gweithdai gyda phrif ddawnswyr y cwmni.

Dywedodd Sarah Rogers, Cyfarwyddwr Artistig Cwmni Dawns Ransack:

“Rydym wrth ein bodd yn dod â’r gwaith cyffrous hwn i gymunedau ledled Cymru. Mae Cwmni Dawns Ransack wedi ymrwymo i ddarparu cynyrchiadau theatr ddawns o safon uchel, a chreu gwaith sy’n hygyrch, yn ddeniadol ac yn procio’r meddwl, ar gyfer pobl o bob oed, pob profiad a phob cefndir.

“Edrychwn ymlaen at weithio a dawnsio gyda’r grwpiau cymunedol ar y daith, a rhannu ein perfformiadau gyda chynulleidfaoedd. Rydyn ni hefyd wedi gweithio i wneud y cynhyrchiad yn hygyrch ar gyfer pobl f/Fyddar a Thrwm eu Clyw, gan gynnwys Iaith Arwyddion Prydain (BSL) yn y perfformiad trwy ddulliau creadigol. Yn ogystal â gwneud y gwaith yn fwy hygyrch, gobeithiwn fod hyn wedi creu coreograffi cyffrous y gall cynulleidfaoedd ei fwynhau.”

Bydd Us and Them ar lwyfan Theatr y Torch ar nos Wener 2 Chwefror am 7.30pm. Tocynnau £15 / O dan 26: £12. Am docynnau ffoniwch y Swyddfa Docynnau ar 01646 695267 neu drwy glicio yma.

TORCH THEATRE NEWSLETTER

Get in the Spotlight!

Want to be the first to hear about upcoming performances, exclusive ticket offers, and behind-the-scenes action at the Torch Theatre? Subscribe to our newsletter and let the drama come to you.

Find out more about how this website uses cookies to enhance your browsing experience.