DELWEDDAU TRAWIADOL SIR BENFRO

Fis Hydref eleni yn Theatr y Torch, bydd y perchennog busnes lleol Lloyd Grayshon, brodor o Sir Benfro, yn arddangos ei luniau gwych o’r sir yn Oriel Joanna Field o’r enw Arddangosfa Lloyd Grayshon. Yn seiliedig yn bennaf ar natur a bywyd gwyllt, mae delweddau Lloyd wedi dal y newid yn nhywydd Sir Benfro a’i thirwedd godidog.

Yn berchennog ar Media to Motion; cwmni cynhyrchu gyda ffocws arbennig ar greu fideos wedi’i leoli yma yn Sir Benfro, mae angerdd Lloyd mewn fideograffi. Er hynny, yn fwyaf diweddar, mae hefyd wedi datblygu gwerthfawrogiad dwfn o gelfyddyd ffotograffiaeth.

Mae Lloyd, sy’n dad i ddau o blant, yn edrych ymlaen yn fawr at fod yn arddangos ei waith yn Theatr y Torch sydd ar garreg ei ddrws. Dywedodd:

“Rwyf wrth fy modd i gyflwyno fy ffotograffiaeth yn Oriel Theatr y Torch. Tynnwyd y lluniau tra ar brosiectau amrywiol fel fideograffydd. Caniataodd peilot drôn i mi ddal harddwch syfrdanol Sir Benfro o onglau a safbwyntiau unigryw.”

Mae'r sir yn werthfawr iawn i Lloyd a thrwy ei ddelweddau, mae'n gobeithio hyrwyddo Sir Benfro yn y ffyrdd mwyaf hudolus.

I gloi, meddai Lloyd: “Mae gan Sir Benfro le arbennig yn fy nghalon, a thrwy fy lens, rwy’n anelu at rannu fy nghysylltiad personol a’m cyfarfyddiadau dyddiol â harddwch naturiol y rhanbarth.

“Rwy’n gobeithio y byddwch yn mwynhau fy nehongliad o’r lle hynod hwn yr wyf yn ei alw’n gartref.”

Bydd Arddangosfa Lloyd Grayshon yn digwydd yn Oriel Joanna Field, Theatr y Torch drwy gydol mis Hydref a bydd ar agor yn ystod oriau agor y Theatr.

TORCH THEATRE NEWSLETTER

Get in the Spotlight!

Want to be the first to hear about upcoming performances, exclusive ticket offers, and behind-the-scenes action at the Torch Theatre? Subscribe to our newsletter and let the drama come to you.

Find out more about how this website uses cookies to enhance your browsing experience.