DEWCH I GWRDD Â CHRIS PROSSER – ARTIST MORLUNIAU O GYMRU A FYDD YN ARWAIN DIGWYDDIAD CELF FEL RHAN O 'LLE CYNNES YN Y TORCH'

Mae cynlluniau ar y gweill i'ch croesawu i Theatr y Torch ar gyfer rhaglen newydd sbon o ddigwyddiadau AM DDIM rhwng Ionawr a Mawrth 2024. Mae'r digwyddiadau hyn yn dechrau llenwi’n gyflym ac fe’u gelwir yn ‘Lle Cynnes yn y Torch’, maent yn cynnwys ioga cadair, celf, hwyl drama a chlwb llyfrau ar gyfer y rhai dros 50 oed.

Bydd Chris Prosser, artist Morluniau o Gymru, yn cynnal chwe sesiwn gelf fel rhan o ddigwyddiad ‘Lle Cynnes yn y Torch’. Darllenwch fwy am Chris a’i nwydau…

Caiff Chris Prosser ei ysbrydoli’n greadigol gan arfordir godidog Sir Benfro o’i amgylch. Yn wreiddiol o Dredegar yn ne Cymru, astudiodd Chris radd mewn Dylunio Graffig ym Mhrifysgol Brighton cyn gweithio i gwmni ymgynghori The Partners yn Llundain. Gan golli ei wreiddiau Cymreig annwyl, dychwelodd i Gymru a Sir Benfro a dilyn gyrfa lwyddiannus mewn addysg Gelf am dros 30 mlynedd, gan ddod o hyd i amser i ddilyn ei waith celf ei hun ac ymarfer yr hyn a bregethai.

Mae Chris wedi peintio arfordir garw gorllewin Cymru yn helaeth ac yn ffocysu ei  angerdd ar awyr stormus, gorwelion wedi eu goleuo, trai, a llif y llanw gyda llawer o’i ysbrydoliaeth peintio yn esblygu o amgylch ei ymlyniad personol ac emosiynol â lle.

“Ar ôl penderfynu ar y lleoliad a’r palet, mae paent acrylig yn cael ei wanhau yn gyntaf, ac mae haenau tryloyw yn cael eu gleidio ar y cynfas gan ffurfio haen denau o dir. Mae llanw a thrai strociau brwsh dro ar ôl tro yn ychwanegu ac yn tynnu’r paent yn ysgafn, gan ganiatáu dyfnder i ddod ar ffurf golau a gofod,” esboniodd Chris.

Gan weithio i ddechrau o gyfeiriadau ffotograffig mae Chris yn y pen draw yn dibynnu ar ei ddychymyg a'i deimladau i gymryd dros wrth i'r ddelwedd derfynol ddod i'r amlwg. Mae cysgodion rhagweledol ac elfennau o olau sy'n adlewyrchu gobaith yn gyffredin yn llawer o'i waith.

​Ychwanegodd Chris: “Rwy’n falch iawn o fod yn rhan o fenter Lle Cynnes yn y Torch a chroesawaf gyfranogiad unrhyw un sy’n teimlo y byddent yn hoffi ehangu eu canfyddiad o gelf a mwynhau defnyddio amryw o ddeunyddiau mewn sesiwn gydag awyrgylch gynnes ac anfeirniadol.”

Ymchwilio i linell, siâp, lliw a ffurf gyda'r artist lleol Chris Prosser

Maw 23 Ionawr, Maw 6 a 20 Chwefror, Maw 5, 19 a 26 Maw

Bydd y sesiynau'n annog creadigrwydd a sgiliau symud trwy baentio, argraffu a cherflunio clai.

TORCH THEATRE NEWSLETTER

Get in the Spotlight!

Want to be the first to hear about upcoming performances, exclusive ticket offers, and behind-the-scenes action at the Torch Theatre? Subscribe to our newsletter and let the drama come to you.

Find out more about how this website uses cookies to enhance your browsing experience.