EWCH AR SIWRNAI I DDIWRNODAU HUDOL CYFNOD Y RAT PACK

Gadewch i Theatr y Torch, Aberdaugelddau eich cludo yn ȏl i hen ddyddiau da y Rat Pack Era gyda chaneuon a wnaed yn enwog gan Frank, Sammy a Dean yn ogystal âr rhai mwyaf diweddar gyda rhifau y byddwch yn eu hadnabod gan Michael Bublé, Robbie Williams a Harry Connick Junior. 

Bydd lleiswyr yn mynd â chi ar daith trwy amser y byddai Mr Bojangles, Leroy Brown a rhyw ŵr bonheddig o’r enw Mack yn falch ohoni. Gyda chefnogaeth y Moonlight Serenade Orchestra UK clodwiw, o Chicago i New York New York bydd y dynion hyn yn sicr o wneud hynny eu ffordd hwy.

Bydd Sounds of the Rat Pack Era and Beyond, yn ymweld â Theatr y Torch ar ddydd Gwener 16 Chwefror am 7.30pm ac nid ydyw’n sioe debyg i, nac yn swnio’n debyg i sioe deyrnged o gwbl – yn bendant nac ydyw. Yn hytrach fe fyddan nhw’n canu’r caneuon hyfryd o’r cyfnod hwnnw yn y gorffennol gan berfformio trefniadau gan gantorion mwy diweddar sy’n cadw’r genre’n fyw ac yn cyflwyno’r genhedlaeth nesaf o gefnogwyr i beth cerddoriaeth mwyaf eiconig y 10fed ganrif.

Mae tocynnau ar gyfer Sounds of the Rat Pack Era and Beyond ar nos Wener 16 Chwefror am 7.30pm yn Theatr y Torch yn £25. Gellir prynu tocynnau o Swyddfa Docynnau Theatr y Torch ar 01646 695267 neu drwy glicio yma.

TORCH THEATRE NEWSLETTER

Get in the Spotlight!

Want to be the first to hear about upcoming performances, exclusive ticket offers, and behind-the-scenes action at the Torch Theatre? Subscribe to our newsletter and let the drama come to you.

Find out more about how this website uses cookies to enhance your browsing experience.