TAITH 2022 GWANWYN FAIRPORT CONVENTION

Ar nos Wener 27 Mai, byddwn yn croesawu dychweliad Fairport Convention, y band Roc-Gwerin Prydeinig sydd wedi bod yn adlonni carwyr cerddoriaeth am dros hanner canrif, gyda 2022 yn gweld dathlu ei ben-blwydd yn 55 oed! 

Bydd cyngerdd Taith Gwanwyn 2022 Fairport Convention yn cyflwyno cymysgedd o ffefrynnau Fairport sydd wedi hen ennill eu plwyf ac ambell syrpreis o albymau hen a newydd gan gynnwys eu halbwm diweddaraf, Shuffle & Go, a ryddhawyd ychydig cyn y ‘cyfnod clo’ yn 2020.

Mae Fairport Convention wedi ennill Gwobr Llwyddiant Oes y BBC a phleidleisiodd gwrandawyr Radio 2 eu halbwm arloesol Liege & Lief fel 'Yr Albwm Gwerin Mwyaf Dylanwadol Holl Amser'. Mae eu stori wedi cael ei ddathlu gyda rhaglenni dogfen teledu ar BBC Four a Sky Arts.

Mae'r band yn cynnwys yr aelod sylfaenydd Simon Nicol ar y gitâr a llais, Dave Pegg ar y gitâr fas (yn dathlu ei hanner canfed flwyddyn yn Fairport), Ric Sanders ar y ffidil, Chris Leslie ar ffidil, mandolin a llais, a Gerry Conway ar offerynnau taro. 

Bydd Confensiwn Fairport yn Theatr y Torch ar nos Wener 27 Mai am 7.30pm. Pris tocynnau’n £28 ac maent yn gwerthu'n gyflym. Archebwch eich tocynnau yma.

TORCH THEATRE NEWSLETTER

Get in the Spotlight!

Want to be the first to hear about upcoming performances, exclusive ticket offers, and behind-the-scenes action at the Torch Theatre? Subscribe to our newsletter and let the drama come to you.

Find out more about how this website uses cookies to enhance your browsing experience.