ADDASIAD CYMRAEG O FLEABAG YN DOD I THEATR Y TORCH YM MIS AWST

Mae’r sioe fudr, ddoniol, heb ffilter yma’n dilyn siwrnai ddi-drefn Cymraes tuag at fod â dim i’w golli. Efallai ei bod hi'n ymddangos yn or-rywiol, yn emosiynol amrwd ac yn hunanobsesiynol, ond dim ond y dechrau ydi hynny. Gyda pherthnasoedd dan straen a chaffi mewn trafferthion, mae hi ar y dibyn heb unrhyw le i fynd yn ôl pob tebyg.

Yn gynharach eleni cyhoeddodd Theatr Clwyd ei bod yn cynhyrchu perfformiad cyntaf yn y byd o ddrama gomedi arobryn Phoebe Waller-Bridge, Fleabag, a fydd yn cael ei haddasu i’r Gymraeg. Bydd y cynhyrchiad hwn yn cael ei berfformio yn Theatr y Torch nos Fawrth 29 Awst.

Ysgrifennwyd a pherfformiwyd y sioe yn wreiddiol gan Phoebe Waller-Bridge yng Ngŵyl Fringe Caeredin. Yna addaswyd y sioe yn gyfres deledu ar y BBC a enillodd wobrau BAFTA, Emmy a Golden Globe.

Mae cynhyrchiad Theatr Clwyd o Fleabag wedi cael ei addasu gan yr awdur arobryn o Gymru, Branwen Davies (Dirty Protest ac Os Nad Nawr). Mae’r sioe wedi’i hadleoli yng ngogledd Cymru, ac mae’r Gymraeg yn dod â haen newydd o ystyr a dehongliad sy’n unigryw i’r cynhyrchiad yma. Yn perfformio bydd Leah Gaffey (A Midsummer Night’s Dream, Theatr y Sherman), gyda Sara Lloyd (Nyrsys, Theatr Genedlaethol Cymru) yn cyfarwyddo’r cynhyrchiad newydd cyffrous.

Wrth i ymarferion ddechrau ar gyfer y gomedi un fenyw ddrygionus hon, ni all Theatr y Torch aros i’r sioe ymweld â’i stiwdio wrth i’r sioe deithio i wahanol leoliadau ledled Cymru. Bydd y perfformiad agoriadol yn yr Eisteddfod Genedlaethol eleni cyn dod i Sir Benfro.

Meddai Liam Evans-Ford, Cyfarwyddwr Gweithredol Theatr Clwyd:

“Bob blwyddyn rydyn ni’n cynhyrchu amrywiaeth o sioeau – o’r ysgrifennu newydd gorau o awduron Cymreig a rhai o Gymru i sioeau cerdd newydd, a diwygiadau mawr. Mae Fleabag yn un o sioeau unigol gorau’r 10 mlynedd diwethaf – mae ganddi lais nodedig, hiwmor prin. Mae’n sioe rydyn ni wedi bod yn ei datblygu dros y 2 flynedd ddiwethaf, a bydd yn dod â fersiwn Gymraeg o lwyddiant ysgubol i gynulleidfaoedd. Mae’r addasiad hwn yn dod â haenau newydd o ystyr a dehongliad a fydd yn unigryw i’n cynhyrchiad tra’n ffyddlon i’r gwreiddiol. Rydyn ni’n hynod ddiolchgar bod Phoebe wedi caniatáu i ni gymryd ei stori a’i hadrodd o’r newydd yn yr iaith Gymraeg – am fraint, a dyna beth yw tîm creadigol bendigedig gwych sy’n cael ei arwain gan fenywod.”

Caiff Fleabag ei pherfformio yn Theatr y Torch ar nos Fawrth 29 Awst. Tocynnau: £15/O dan 26: £13.50 a gellir eu prynu o yma / 01646 695267.

Oedran a argymhellir 16+.

TORCH THEATRE NEWSLETTER

Get in the Spotlight!

Want to be the first to hear about upcoming performances, exclusive ticket offers, and behind-the-scenes action at the Torch Theatre? Subscribe to our newsletter and let the drama come to you.

Find out more about how this website uses cookies to enhance your browsing experience.