GRIFF RHYS JONES YN YMWELD Â THEATR Y TORCH GYDA'I SIOE UN DYN NEWYDD

Daeth un o noddwyr pwysig Theatr y Torch, Griff Rhys Jones i’r theatr ddydd Mercher diwethaf wrth i docynnau fynd ar werth ar gyfer ei sioe un dyn yma yn y Torch ar ddydd Sul 13 Tachwedd. Bydd Griff ar gymal cyntaf ei daith genedlaethol newydd sy’n cychwyn yn gynnar yn 2023 ac rydym wrth ein bodd ei fod yn dod i berfformio yn Aberdaugleddau.

Cyflwynydd, actor, awdur, cynhyrchydd, cyfarwyddwr a digrifwr – mae Griff yn ddyn y celfyddydau perfformio ac rydym wrth ein bodd yn cael ei sioe un dyn newydd yma yn y Torch. Bydd yr holl elw o sioe ddwyawr Griff yn cael ei rannu rhwng dwy elusen leol yma yn Sir Benfro – Theatr Ieuenctid y Torch a Chanolfan Ieuenctid POINT yn Abergwaun, lle mae Griff hefyd yn noddwr.

Meddai Griff:

“Rwy’n falch iawn o fod yn dod i’r Torch i berfformio fy sioe newydd. Fe fydd nifer ohonoch yn gwybod bod Sir Benfro yn agos iawn at fy nghalon. Mae'n wych gallu cefnogi pobl ifanc drwy fod yn noddwr i ddwy elusen leol bwysig yr wyf wedi bod yn ymwneud â nhw ers amser.

“Prynhawn 'ma, fe wnes i siarad â phobl ifanc o Ganolfan Ieuenctid POINT i ddysgu mwy am sut maen nhw'n cael eu cefnogi a'u hannog fesul yr hyn y gwna gyda POINT. Rwyf wedi gweithio yn y theatr yn y gorffennol gyda phobl ifanc ac rwy’n gwybod cymaint y maent yn elwa ac yn dysgu o gydweithio fel tîm a’r sgiliau a’r hyder y mae hyn yn eu rhoi iddyn nhw. Dau achos lleol gwych – bydd hi’n sioe gyffrous – yn enwedig i mi gan y bydda’ i’n gwneud pethau lan wrth i mi fynd ymlaen!”

Bydd sioe Griff yn cynnwys hanesion doniol a diddorol ac atgofion am ei yrfa hynod amrywiol, e'i orchestion o’i ddeugain mlynedd yn y busnes. Bydd Griff yn cyffwrdd straeon o'i deulu, yn teithio, yn Gymro, yn heneiddio, y bobl y mae wedi gweithio gyda nhw, yn pysgota, gwyliau a’i nawdd a chefnogaeth i nifer o elusennau. Bydd ail hanner y sioe yn gyfle i aelodau’r gynulleidfa gymryd rhan drwy ofyn cwestiynau i Griff y bydd yn ymdrechu i’w hateb!

Ychwanegodd Benjamin Lloyd, Cyfarwyddwr Gweithredol Theatr y Torch:

“Mae cysylltiadau Griff â Sir Benfro yn adnabyddus, yn ogystal â’i ymrwymiad i gefnogi pobl ifanc a’r celfyddydau. Fel un o noddwyr gwerthfawr y Torch rydym wrth ein bodd yn ei groesawu yn ôl i Aberdaugleddau. Bydd elw'r sioe yn mynd er budd Theatr Ieuenctid y Torch a Chanolfan Ieuenctid POINT; dwy elusen sy’n gweithio ar wahanol begynau o Sir Benfro sy’n hyrwyddo llesiant ein pobl ifanc, tra’n darparu cyfleoedd a sgiliau bywyd cyfoethog.”

Dywedodd Zoe Davies, Rheolwr Cyffredinol POINT:

"Mae mor wych bod Griff wedi cynnig gwneud y sioe hon er budd pobl ifanc Sir Benfro. Mae POINT yn elusen sydd wedi bod yn darparu gwasanaethau galw heibio i bobl ifanc Gogledd Sir Benfro rhwng 11-25 mlwydd oed am dros 20 mlynedd. Bydd yr arian a godir yn hanfodol er mwyn i ni barhau â’n gwasanaethau craidd 6 diwrnod yr wythnos megis prydau poeth iach am 25 ceiniog 5 diwrnod yr wythnos, mynediad i weithgareddau sy’n herio ac ysbrydoli a chynnig man croesawgar diogel a chynnes a mynediad at gefnogaeth emosiynol."

Cewch weld ‘Noson Gyda Griff Rhys Jones’ yn Theatr y Torch ar nos Sul 13 Tachwedd am 7.30pm. Mae tocynnau’n £30.00 ac ar gael i’w harchebu o’n Swyddfa Docynnau ar 01646 695267 neu ar-lein yma.

 

TORCH THEATRE NEWSLETTER

Get in the Spotlight!

Want to be the first to hear about upcoming performances, exclusive ticket offers, and behind-the-scenes action at the Torch Theatre? Subscribe to our newsletter and let the drama come to you.

Find out more about how this website uses cookies to enhance your browsing experience.