GWEITHDAI YSGRIFENNU CREADIGOL I OEDOLION YN THEATR Y TORCH

Mae Theatr y Torch yn chwilio am awduron! Mae eu cwrs byr diweddaraf mewn ysgrifennu creadigol ar gyfer perfformio yn cael ei lansio yr hydref hwn. Nid oes angen unrhyw brofiad blaenorol i ymuno â'r gweithdai, sef y lle delfrydol i chi roi cynnig ar fod yn sgriptiwr. Mae Theatr y Torch yn Aberdaugleddau yn falch o’i hetifeddiaeth wrth ddatblygu artistiaid o bob rhan orllewin Cymru ac mae’r cwrs hwn yn rhoi’r cyfle i bawb dros 18 oed archwilio eu creadigrwydd ysgrifenedig.

Mae’r sesiynau bob pytherfnos yn llawn hwyl a arweinir gan dîm arbenigol y Theatr ac yn canolbwyntio ar archwilio a datblygu sgiliau ysgrifennu creadigol, cael syniadau ar y dudalen, a rhoi llais i gymeriadau, yn ogystal â chefnogi pobl i rannu eu gwaith ag eraill.

“Rwy’n edrych ymlaen yn fawr at eich croesawu i’r sesiynau ysgrifennu creadigol. Mae gweld eich gwaith yn datblygu ar bapur yn brofiad gwefreiddiol ac mae creu llinellau stori a chymeriadau yn rhoi boddhad mawr. Mae’r cyfleoedd i adael i’ch dychymyg gymryd rheolaeth yn ddiddiwedd,” esboniodd Tim Howe, Uwch Reolwr Ieuenctid a Chymuned Theatr y Torch.

Mae Tim wedi gweithio fel awdur a chyfarwyddwr, gan helpu i ddatblygu ysgrifennu newydd yn amrywio o ddrama gyfoes drawiadol, i sioeau cerdd a chynyrchiadau cyfeillgar i deuluoedd, yn ogystal â phantomeim. Ochr yn ochr â'i ysgrifennu ei hun mae wedi cynnal gweithdai sy'n helpu i ddatblygu awduron ar bob lefel.

Ychwanegodd Tim: “Er mwyn cael y gorau o’ch profiad, ein nod yw creu gofod meithringar a chreadigol fel y gallwn eich troi’n awdur ar gyfer y llwyfan. Mae’n ymwneud â mynegi eich hun gyda geiriau, bod yn greadigol a chael yr hyder i archwilio ystod o dechnegau ysgrifennu.”

Cyn cyrraedd y Torch, bu Tim yn goruchwylio rhaglen hynod lwyddiannus Cyflwyniad i Ysgrifennu Dramâu yn Theatr y Sherman yng Nghaerdydd a gefnogodd bobl ifanc 15 - 18 oed i ddatblygu eu hysgrifennu creadigol cyntaf ar gyfer llwyfan, ffilm a drama sain. Mae wedi addasu dau lyfr yn ddramâu cast mawr ar gyfer pobl ifanc – The Bangers and Chips Explosion a Treasure Island – ac yn gweithio ar hyn o bryd ar addasiad o Heidi i bobl ifanc yn ogystal â drama newydd sbon yn archwilio sgandalau gwleidyddol.

Cynhelir y sesiynau ar ddydd Iau rhwng 7.30pm a 9.30pm yn Theatr y Torch, gan ddechrau ar ddydd Iau 21 Medi. Mae dyddiadau eraill yn cynnwys 5 a 19 Hydref, yn ogystal â 9 a 23 Tachwedd. £10 y pob sesiwn.

Am ragor o wybodaeth cysylltwch â'n swyddfa docynnau ar 01646 695267 neu Tim ein Uwch Reolwr Ieuenctid a Chymuned – tim@torchtheatre.co.uk

TORCH THEATRE NEWSLETTER

Get in the Spotlight!

Want to be the first to hear about upcoming performances, exclusive ticket offers, and behind-the-scenes action at the Torch Theatre? Subscribe to our newsletter and let the drama come to you.

Find out more about how this website uses cookies to enhance your browsing experience.