GWEITHGAREDDAU AM DDIM I’R TEULU YN THEATR Y TORCH YR HANNER TYMOR HWN

Mae'r dyddiadau wedi'u rhyddhau ar gyfer y gweithgareddau am ddim i'r teulu yn Theatr y Torch, Aberdaugleddau yr hanner tymor hwn. Gyda’r argyfwng costau byw yn effeithio ar y rhan fwyaf o deuluoedd ac yn dilyn pandemig covid, mae Theatr y Torch yn falch iawn ei bod yn gallu cynnig gweithgareddau am ddim i bawb.

Fel rhan o ddigwyddiadau Lle Cynnes a gynhelir rhwng nawr a diwedd mis Mawrth, diolch i arian gan Gronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol, bydd y gweithgareddau teuluol yr hanner tymor hwn yn apelio.

Mae Tim Howe, Uwch Reolwr Ieuenctid a Chymuned yn y Torch yn awyddus i groesawu wynebau hen a newydd i roi cynnig ar rai gweithgareddau newydd.

Meddai Tim: “Mae croeso i bob aelod o'r teulu fynychu. Ewch ati i symud a bod yn egnïol gyda'n sesiynau Zumba gwych neu cymrwch ran mewn gweithgaredd drama Cymreig. Mae sesiwn celf a chrefft hefyd fel rhan o gynhyrchiad The Three Little Pigs yma yn y Torch ar ddydd Sadwrn 17 Chwefror am 1pm a 3pm lle gall teuluoedd wneud ychydig o gelf cyn prynu tocynnau i weld y sioe a chael amser oinc-tastig!”

Digwyddiadau: Dydd Llun 12 Chwefror am 11.00am, dydd Mercher 14 Chwefror am 11.30am a dydd Gwener 16 Chwefror am 11.00am – Zumba i’r Teulu gyda Marcela; Dydd Gwener (amser i’w gadarnhau) Gweithgaredd Drama Cymraeg i’r Teulu; Dydd Sadwrn 17 am 1pm - 4pm Gweithgaredd crefft yn ymwneud â'r Tri Mochyn Bach yng nghwmni Dylunydd Theatr.

I archebu eich lle ar unrhyw un o'r gweithgareddau hyn, ffoniwch y Swyddfa Docynnau ar 01646 695267 neu ewch i torch theatre.co.uk.

TORCH THEATRE NEWSLETTER

Get in the Spotlight!

Want to be the first to hear about upcoming performances, exclusive ticket offers, and behind-the-scenes action at the Torch Theatre? Subscribe to our newsletter and let the drama come to you.

Find out more about how this website uses cookies to enhance your browsing experience.