Helpwch ein Fonesig i Ddod o Hyd i’w Blwmers!

Mae e wedi digwydd eto! Oh nac ydy ddim! Oh ydy mae e! Mae Bonesig Pantomeim Theatr y Torch wedi colli ei blwmers ac mae’n teimlo’r oerfel! Wrth i’r cast grynhoi at ei gilydd ar gyfer noson agoriadol o Beauty and the Beast ar Ragfyr 15, mae’r Good Fairy Gertrude yn wyllt yn chwilio am ei blwmers.

Edrychwch am y cymeriad sy’n fwy na bywyd ei hun yr wythnos nesaf wrth iddi fynd ar dramp o amgylch Aberdaugleddau yn chwilio am ei blwmers. Ond ble ar wyneb y ddaear gallan nhw fod? O’r Porthladd i’r Pill, ble mae nhw’n cuddio?

Mae'r Fonesig mewn penbleth oherwydd bod ei blwmers gorau ar goll ac mae angen eich help ar Theatr y Torch i ddod o hyd iddyn nhw. I gael cyfle i ennill tocyn teulu ar gyfer Pantomeim Nadoligaidd, Beauty and the Beast Theatr y Torch, y cyfan sydd angen i chi ei wneud yw dod o hyd i’r blwmers, tynnu llun a thagio Theatr y Torch ar Facebook. Bydd yr enillydd yn cael ei ddewis ar hap.

Jordan Dickin yw Cynorthwyydd Gweithredol Theatr y Torch ac mae wedi bod yn helpu’r Fonesig i chwilio am ei blwmers.

“Rydym wedi chwilio ym mhob man am ei blwmers – o’r Swyddfa Docynnau i Gaffi’r Torch ac Oriel Joanna Field i’r awditoriwm, ond ofer bu ein hymdrechion. Yn amlwg, maen nhw wedi mynd ymhellach i ffwrdd a dyna pam rydyn ni wir angen eich help. Gallent fod wedi cael eu sathru dan draed neu eu chwythu i ffwrdd yn y stormydd diweddar, nid oes gennym unrhyw syniad ac mae arnom angen pobl hyfryd a pharod Sir Benfro i helpu,” meddai Jordan.

Bydd cliwiau i’w gweld ar dudalen Facebook Theatr y Torch dros yr wythnosau nesaf. Yn y cyfamser, cadwch lygaid craff o amgylch Sir Benfro – mae’n gystadleuaeth na ddylid ei cholli ac mae gwir angen ei blwmers ar y Fonesig ar gyfer y noson agoriadol!

Bydd Beauty and the Beast yn gwneud ei ffordd hudolus i lwyfan Theatr y Torch o nos Wener 15 Rhagfyr i ddydd Sul 31 Rhagfyr. Amgylchedd Hamddenol - Dydd Sadwrn 16 Rhagfyr am 2pm a Pherfformiad Dehongli BSL - Dydd Mawrth 19 Rhagfyr am 6pm.

TORCH THEATRE NEWSLETTER

Get in the Spotlight!

Want to be the first to hear about upcoming performances, exclusive ticket offers, and behind-the-scenes action at the Torch Theatre? Subscribe to our newsletter and let the drama come to you.

Find out more about how this website uses cookies to enhance your browsing experience.