Holi ac Ateb cyflym gyda chriw Fat Chance

Bydd Fat Chance yn dod i Theatr Torch ar nos Fercher 3 Ebrill. Beth yw Fat Chance? Beth yw’r pwnc? Rachel Stockdale yr actores fu’n trafod y sioe gydag Anwen …. Dewch i glywed beth oedd ganddi i’w ddweud …..

 

O ble ddaeth y syniad am Fat Chance?

Daeth y syniad o gyfarfyddiad a gefais ar fy mis mêl. Roeddwn i wedi bod ar ddeiet hurt ar gyfer y briodas, roeddwn i wedi penderfynu cael rhai carbs gwyn ar y gwyliau ac, mewn eiliad o lawenydd, penderfynais beidio â gwisgo unrhyw Spanx gyda fy ffrog macsi wen. Cerddon ni i mewn i fwyty hardd yn Lake Bled a dywedodd y gweinydd ‘bwrdd i ddau? Cyn bo hir fe fydd yn fwrdd i dri, na fydd?’ yn edrych i lawr ar fy mol. Rhewais yn fy lle ac yna eisteddais i lawr a rhefru at fy ngŵr am gyrff merched a barn pobl ohonynt a sut rydych chi bob amser dan bwysau i gymryd llai o le…Yna archebais botel o win ac anfonais neges destun at fy nramaturg nawr, Laura Lindow, a dyma ddechrau'r ddrama.

 

Beth all pobl ddisgwyl ei weld?

Gall pobl ddisgwyl gweld comedi dywyll yn frith o lawenydd a chaneuon gwreiddiol. Mae ‘Fat Chance’ yn archwiliad o fatphobia, dosbarthiaeth a ffeministiaeth fel menyw dew, gogleddol, dosbarth budd-dal. Mae’n ddathliad o’n gwahaniaethau a sut maen nhw’n ein gwneud ni’n unigryw.

 

Pam ydych chi'n meddwl ei fod mor boblogaidd?

Rydyn ni'n adrodd stori sydd angen ei hadrodd nawr. Mae fatphobia wedi'i wreiddio cymaint ym mhopeth a wnawn - rydym yn llongyfarch pobl am newynu eu hunain ac yn cywilyddio pobl am gymryd lle.

Mae'r epidemig Ozempig presennol (prynu meddyginiaeth diabetes yn breifat) yn dangos yr awydd i golli pwysau ar draul eich iechyd hirdymor, ac eraill.

Hefyd, nid oes cynrychiolaeth dew ar y llwyfan - ac ar y sgrin yn gyffredinol ceir actorion maint cyffredin mewn siwtiau braster.

 

Ble ydych chi'n teithio?

Ble dydyn ni ddim?!

Rydyn ni’n cynnal taith genedlaethol chwe wythnos o’r DU ar y cyd â Northern Stage. Mynd i leoliadau fel Leeds Playhouse, Hull Truck, Theatr Stephen Joseph, Shakespeare North Playhouse, Theatr 503 ac rydym yn gyffrous iawn i ddod i Gymru!

Am ddyddiadau llawn ewch i'n gwefan:

www.fatchanceplay.co.uk.

 

Sut mae cynulleidfaoedd yn ymateb i'r perfformiad?

Mae pobl wedi dweud wrthyf eu bod wedi ei darganfod yn sioe bwerus iawn a'u bod yn chwerthin ac yn llefain!

Y peth gorau rydw i wedi'i glywed yw bod pobl yn dweud wrthyf wedi iddynt weld y sioe na fyddan nhw'n mynd ar ddeiet bellach, Mae'n ymddangos ei fod yn atseinio gyda llawer o wahanol fathau o bobl.

Mae’n amlygu’r pwysau a roddwn arnom ein hunain i edrych mewn ffordd arbennig a chael ein derbyn, ac mae pawb yn ymateb yn eu ffordd eu hunain.

 

Faint o ymchwil wnaethoch chi cyn ysgrifennu'r sgript?

Fe wnaethom lawer o waith ymchwil yn gweithio gyda'r Fat Performance Network yn y cyfnod clo, gan guradu llinellau amser perfformiad braster a llyfr gwaith am fatphobia, gweithrediaeth dew a pherfformiad.

Y gwych Dr Charlotte Cooper oedd fy mentor ar y pryd trwy gydol ysgrifennu'r ddrama. Mewn ystyr arall, dim llawer, oherwydd stori fy mywyd yw hi!

 

Ydych chi'n meddwl bod sioeau un fenyw / un dyn yn dod yn fwy poblogaidd?

Rwy'n credu ein bod wedi gorfod dilyn y trywydd hwnnw oherwydd y pandemig ac mae cyllid hefyd yn cyfyngu ar niferoedd y cast. Yn yr achos hwn er hynny, rydw i bob amser wedi bod am wneud ‘Fat Chance’ fel drama un fenyw. Mae'n sioe ddeinamig, yn ganu, yn dawnsio i gyd, yn sioe fach wallgof sy'n arddangos yr holl wahanol agweddau ohonof i a'm personoliaeth.

 

Beth yw eich prosiectau yn y dyfodol? Allwch chi eu rhannu gyda ni?

Wel… mae Jonluke McKie (cyfarwyddwr Fat Chance) a minnau’n cydweithio ar brosiect arall, yn archwilio Class Confessions. Gallwch ddisgwyl mwy o gyfeiriadau diwylliant pop, comedi dywyll a gwleidyddiaeth trwy lens dosbarth budd.

 

TORCH THEATRE NEWSLETTER

Get in the Spotlight!

Want to be the first to hear about upcoming performances, exclusive ticket offers, and behind-the-scenes action at the Torch Theatre? Subscribe to our newsletter and let the drama come to you.

Find out more about how this website uses cookies to enhance your browsing experience.