Learning to Fly Q&A

Ddydd Mercher 28 Chwefror bydd James Rowland yn dod â’i sioe un-dyn Learning to Fly i lwyfan y Torch. Cafodd Anwen sgwrs gydag e am yr hyn y gallwch ei ddisgwyl.

Mae Learning to Fly yn swnio'n ddiddorol iawn ac ychydig yn wahanol. Dyweda ychydig wrthym am y sioe.

Helo! Mae Learning to Fly yn stori dod i oed, dw i’n meddwl ei bod hi’n stori ddyrchafol am gyfeillgarwch annhebygol wnes i gyda’r hen wraig frawychus oedd yn gofalu amdana’ i fel plentyn – mae’n ymwneud â chariad a thyfu i fyny a cherddoriaeth.

O ble wyt ti’n cael dy syniadau i greu cynhyrchiad o'r fath?

Rwy'n ceisio creu straeon sy'n chwedlau cyffrous, sy'n seiliedig ar y pethau gwyllt sydd wedi digwydd yn fy mywyd a'u troi'n rhywbeth sydd, gobeithio, yn brydferth a diddorol i’r gynulleidfa.

Beth yw dy hoff ran ynddi a pham?

RHYBUDD SBWYLO. Byddaf yn gwneud dawns ddeongliadol fer (comedi) dros ben jôc estynedig tua thraean o'r ffordd drwyddi sy'n eithaf heriol a bob amser yn dipyn cyffrous i'w berfformio.

Pa fath o gynulleidfa wyt ti’n gobeithio ei denu?

Pawb! Os ydych chi’n mynd i’r theatr yn gyson, gobeithio bod digon i’ch diddori mewn sioe sydd wedi teithio cyhyd i gynifer o lefydd ac sydd wedi cael ei charu gan gynulleidfaoedd eraill. Os nad ydych chi'n mynd i'r theatr yn rheolaidd yna gallaf addo rhywbeth i chi a fydd yn gwneud i chi deimlo'n gartrefol mewn gofod anghyfarwydd efallai a stori a fydd yn gwneud i chi chwerthin, meddwl a theimlo.

A oes neges ddofn, waelodol i'r cynhyrchiad?

Ha! Mae'n debyg mai chi sydd i benderfynu a ydych chi'n gwylio'r sioe. Fy marn i yw ei bod yn ymwneud â chysylltiad dynol a'r hud sy'n bodoli yno.

Dyweda ychydig wrthym am dy yrfa ar y llwyfan.

Felly, es i i'r ysgol ddrama o 2004-2007 a threulio fy ugeiniau yn gwneud tipyn o’r hwn a’r llall, rhai dramâu ymylol yn Llundain, rhai darnau radio a theledu a ffilmiau a llawer a llawer o waith bar. Fe wnes i fy sioe gyntaf (TEAM VIKING) yn 2015 ac rydw i wedi bod yn gwneud ac yn teithio'n hapus iawn ers hynny.

Wyt ti wedi ymweld â'r Torch o'r blaen, ac a wyt ti’n edrych ymlaen at berfformio yn y Torch?

Na, nid wyf wedi! Ac rydw i MOR GYFFROUS. Dw i wedi bod am ddod i’r Torch ers tro ac rydw i’n caru Cymru. Roedd ochr fy nhad o’r teulu oll yn Gymry ond yn anffodus roeddent wedi mynd i mi gael fy ngeni felly mae teithio i wlad fy nhadau yn bleser ac ni allaf aros i gwrdd â phobl!

Wyt ti’n mynd yn nerfus cyn ymddangos ar y llwyfan ac os felly, beth wyt ti’n ei wneud i dawelu'r nerfau?

Roeddwn i'n arfer gwneud ond nawr mae'n gyffro yn hytrach na nerfau a'r peth gorau i'r naill neu'r llall yw gwneud sioe dda iawn.

A fydd Learning to Fly yn gwneud i ni chwerthin, llefain neu'r ddau?

Bydd yn bendant yn gwneud i chi chwerthin, efallai y bydd yn gwneud i chi lefain - gobeithio y bydd yn gwneud i chi deimlo a meddwl - ond yn bwysicaf oll rwy'n meddwl y byddwch yn falch eich bod wedi dod os gwnewch hynny.

Beth yw dy gynlluniau sioe ar gyfer y dyfodol ac a allwn ni ddisgwyl dy weld ar daith eto?

Felly, ar hyn o bryd rwy'n gwneud sioe newydd ochr yn ochr â theithio Learning to Fly a'i ddilyniant Piece of Work. Byddwn wrth fy modd yn dod â mwy o sioeau i’r Torch!

TORCH THEATRE NEWSLETTER

Get in the Spotlight!

Want to be the first to hear about upcoming performances, exclusive ticket offers, and behind-the-scenes action at the Torch Theatre? Subscribe to our newsletter and let the drama come to you.

Find out more about how this website uses cookies to enhance your browsing experience.