LILIES ON THE LAND

Bydd Lilies on the Land yn ymweld â Theatr y Torch ar ddydd Mercher 26 Hydref. Fel darn gwirioneddol ryfeddol a phefriol o theatr, bydd yn dathlu pennod ryfeddol yn hanes Prydain - Byddin Tir Merched yr Ail Ryfel Byd.

Mae’r straeon gafaelgar ond swynol hyn yn olrhain teithiau personol pedair menyw sy’n cofrestru i fod yn Ferched y Tir, yn benderfynol o weithio oriau diddiwedd, torcalonnus ar ffermydd ar draws y wlad mewn ymgais i wneud eu gorau dros ymdrech y rhyfel.

Ond sut y bydd y merched hyn, sy’n hanu o bob math o gefndiroedd, wedi’u rhwygo oddi wrth eu teuluoedd ac yn amddifad o bob cysur cartref sylfaenol, yn delio nid yn unig â chaledi bywyd ffermio a phwysau rhyfel, ond hefyd gyda bod ar y tu allan mewn amgylchiadau newydd? Efallai mai dillad gwaith yn llawn llygod a rholiau toiled yn disgyn o’r awyr yw’r union beth sydd eu hangen i’r merched hyn gyd-dynnu…

Mae'r ddrama, a gefnogir gan ddefnyddio arian cyhoeddus gan y Loteri Genedlaethol trwy Gyngor Celfyddydau Lloegr, yn seiliedig ar gannoedd o lythyrau a chyfweliadau gan y Merched Tir gwreiddiol. Mae’n bortread dadlennol, doniol, hynod deimladwy a chyfareddol o rai o arwyr mwyaf di-glod Prydain.

Wedi’i gyfarwyddo gan Amy Astley a Duffy o Gwmni Theatr Apollo, mae’r cynhyrchiad yn syml iawn yn un na ellir ei golli – dyma theatr ar ei mwyaf cofiadwy.

Bydd y cynhyrchiad hwn yn cynnwys Iaith Arwyddion Prydeinig integredig trwy gydol y perfformiad bydd yn cynnwys capsiynau.

Bydd Lilies on the Land yn ymweld â Theatr y Torch ar ddydd Mercher 26 Hydref am 7.30pm. Tocynnau’n £17 / £15.50 consesiwn. I archebu tocynnau, ewch i www.torchtheatre.co.uk neu ffoniwch y Swyddfa Docynnau ar 01646 695267. I ddarganfod mwy neu i archebu, e-bostiwch boxoffice@torchtheatre.co.uk.

 

TORCH THEATRE NEWSLETTER

Get in the Spotlight!

Want to be the first to hear about upcoming performances, exclusive ticket offers, and behind-the-scenes action at the Torch Theatre? Subscribe to our newsletter and let the drama come to you.

Find out more about how this website uses cookies to enhance your browsing experience.