Macbeth yn Cludo Cynulleidfaoedd i Fyd Hudolus Trasiedi yn y Torch

Ar daith o amgylch Cymru drwy gydol mis Mawrth, mae Opera Canolbarth Cymru yn cyflwyno ei gynhyrchiad cyntaf erioed o Macbeth Verdi fel penllanw ei dymor Shakespeare. Wrth ymweld â Theatr y Torch ar ddydd Iau 21 Mawrth, bydd aelodau’r gynulleidfa yn profi un o ddramâu gorau Shakespeare ac un o operâu mwyaf Verdi o drasiedi, uchelgais a chynllwyn goruwchnaturiol.

Dewch i fwynhau stori afaelgar am bŵer, ystryw a dirywiad trasig wrth i Macbeth, cadfridog dewr, ildio i berswâd ei wraig, sy'n arwain at ymgais ddidostur i gipio coron yr Alban. Sgôr odidog Verdi, gyda'i alawon ysgubol a'i harmonïau cymhleth, sy'n gyrru'r naratif seicolegol cyffrous, a chyflwynir tro modern yn Act 4 gyda chorws hudolus o ffoaduriaid.

Canir yr opera yn Saesneg, i gyfeiliant Ensemble Cymru a chyda chast mawr, wedi'i ategu gan gorysau cymunedol. Mae Opera Canolbarth Cymru yn cyflwyno ei gynhyrchiad cyntaf erioed o Macbeth gan Verdi ac yn edrych ymlaen ymweld â’r Torch.

Mae'r opera'n cynnwys cast enfawr o 17 o gantorion proffesiynol, dan arweiniad y bariton o Ganada Jean-Kristof Bouton fel Macbeth, y soprano Gymreig Mari Wyn Williams fel yr Arglwyddes Macbeth, y tenor Cymreig Robyn Lyn Evans fel Macduff a'r baswr-bariton Cymreig Emyr Wyn Jones fel Banquo. Yn ôl yr arfer, bydd y rhagorol Ensemble Cymru yn ymuno yn y pwll i berfformio trefniant cerddorfaol newydd yr arweinydd, Jonathan Lyness o'r opera.

Mae'r Cyfarwyddwr Cerdd a'r Arweinydd Jonathan Lyness yn mynegi ei frwdfrydedd ynghylch dod â Macbeth Verdi ar Daith PrifLwyfannau:

Dywedodd: “O blith tair opera Shakespeare Verdi, Macbeth yw'r un y credaf y bydd yn ennyn yr ymateb cryfaf gan gynulleidfaoedd heddiw, gyda'i cherddoriaeth hynod bwerus a chyffrous ac oherwydd y themâu cyfoes sydd i'w gweld trwy'r ddrama oesol hon sy'n ymwneud â thrachwant dirfodol cadfridog milwrol sy'n awchu am bŵer.”

Caiff Macbeth Verdi gan Opera Canolbarth Cymru ei pherfformio yn Theatr Torch ar nos Iau 21 Mawrth am 7.30pm. Pris tocyn: Llawn £23. Consesiynau: £21 / Myfryiwr ac o dan U21: £9. Am docynnau ffoniwch y Swyddfa Docynnau ar 01646 695267 neu cliciwch yma.

TORCH THEATRE NEWSLETTER

Get in the Spotlight!

Want to be the first to hear about upcoming performances, exclusive ticket offers, and behind-the-scenes action at the Torch Theatre? Subscribe to our newsletter and let the drama come to you.

Find out more about how this website uses cookies to enhance your browsing experience.