COT FREUDDWYD AMRYLIW SIR BENFRO YN THEATR Y TORCH

Bydd terfysg o liw yn eich croesawu yn Arddangosfa Unigol A.K.A. Stanly yn Oriel Joanna Field, Theatr y Torch yn ystod mis Awst. Bydd paentiadau gan A.K.A Stanly yn mynd â chi ar daith o amgylch arfordir Sir Benfro, ei fflora a’i ffawna, mewn sblash o liw hynod o drwchus.

Magwyd Mark Stanmore (A.K.A. Stanly) yn Sir Benfro a datblygodd berthynas synesthetig â golygfeydd, synau ac arogleuon gorllewin gwyllt Cymru. Dechreuodd arlunio yn ifanc ac yn hwyrach canfu ei angerdd mewn peintio. Yna aeth ymlaen i astudio Celf a Dylunio ar lefel Sylfaen, ac yna ymhen amser, graddioiodd gyda B.A. (Anrh) mewn Ffotograffiaeth Ddogfennol, o Brifysgol Cymru, Casnewydd. Er hynny, ei gariad creadigol go iawn, yw peintio.

Daw ymatebion yr artist i fanylion yr arfordir yn ddofn oddi mewn iddo a’i ganfyddiad o wylltinebau mawreddog Sir Benfro. Mae rhinweddau esthetig y paentiadau hyn yn adlewyrchu'r syniad Japaneaidd o Wabi Sabi; y gwerthfawrogiad o amherffeithrwydd a harddwch diffygiol. Trwy adael peth o’r cynfas yn y golwg neu adael i’r tanbeintio ddangos drwodd mewn mannau, mae’r artist yn ceisio rhannu holl brosesau ei gelf gyda’i gynulleidfa. Gan ddefnyddio’r cysyniad hwn, ei nod yw camu i ffwrdd o ddulliau traddodiadol o gelf gonfensiynol, gan gyfleu cred yr artist y dylai celf fod yn fwy hygyrch a chynhwysol i gynulleidfaoedd.

Mae croeso i gynulleidfaoedd weld gwaith Mark rhwng dydd Mawrth 1 Awst a dydd Mercher 30 2023 yn Oriel Joanna Field, Theatr y Torch, Aberdaugleddau. Cynhelir Noson Agoriadol o’r Arddangosfa Unigol ar 4 Awst o 6pm i 8pm ac mae Mark yn estyn croeso cynnes i bawb.

TORCH THEATRE NEWSLETTER

Get in the Spotlight!

Want to be the first to hear about upcoming performances, exclusive ticket offers, and behind-the-scenes action at the Torch Theatre? Subscribe to our newsletter and let the drama come to you.

Find out more about how this website uses cookies to enhance your browsing experience.