YN GALW AR HOLL YMARFERWYR THEATR IEUENCTID A HWYLUSWYR CYMUNEDOL!

Ydych chi'n Ymarferydd Theatr Ieuenctid, yn athro Drama neu'n Hwylusydd Cymunedol yn Sir Benfro / Gorllewin Cymru?

Os ydych chi'n gweithio gyda phobl ifanc neu gymunedau gan ddefnyddio theatr, drama neu gelfyddydau perfformio eraill hoffem eich gwahodd i ‘Ddydd Chwarae’.

Dewch i ymuno â ni yn Y Torch i rannu rhai gemau ac ymarferion mewn sesiwn hwyliog dan arweiniad y Cyfarwyddwr Artistig newydd Chelsey Gillard. Yn ystod y sesiwn achlysurol hon caiff pawb eu gwahodd i gynnal ymarfer a rhannu syniadau fel y gallwn oll ychwanegu rhywbeth newydd at ein pecynnau cymorth. Wrth i ni adnewyddu ein gwaith Theatr Ieuenctid ac Ymgysylltu Cymunedol yn y Torch rydym yn awyddus i wneud cysylltiadau newydd a dysgu am y gwaith gwych sy'n digwydd yn Aberdaugleddau, Sir Benfro a'r rhanbarth yn ehangach.

Dyddiadau ac Amserau: Dydd Mawrth 9fed a dydd Mercher 10fed o Awst, 6.00pm – 7.30pm, Theatr y Torch, Aberdaugleddau.

I gofrestru eich diddordeb, neu am fwy o wybodaeth, e-bostiwch marketing@torchtheatre.co.uk. 

TORCH THEATRE NEWSLETTER

Get in the Spotlight!

Want to be the first to hear about upcoming performances, exclusive ticket offers, and behind-the-scenes action at the Torch Theatre? Subscribe to our newsletter and let the drama come to you.

Find out more about how this website uses cookies to enhance your browsing experience.