SIOE YN LLAWN ARSWYD YN Y TORCH!

Mewn hen dŷ yn y Swistir, mae portreadau o'r awduron byd-enwog Mary Shelley, yr Arglwydd Byron a John Polidori wedi dechrau ymddwyn yn rhyfedd iawn... Ymunwch ag Asiantau Kahlo a Dali o Gwmni Artistiaid Rhyngwladol i weithio yn erbyn y cloc ac weithiau yn erbyn rhesymeg ei hun i ddatrys y dirgelwch yn Theatr y Torch ym mis Hydref.

Dewch o hyd i gliwiau, profwch eich ysbryd ac archwiliwch y dystiolaeth i ddod o hyd i’r gwir gyda Midnight Mission. Ydy’r tŷ yn llawn ysbrydion, ac os felly, pam..?

Mae'r theatr deuluol chwaraeadwy ryngweithiol hon ar ddydd Llun 30 Hydref am 2pm gydag eiliadau o driciau arswyd ac elfen gref o gomedi hynod gan gwmni theatr gwobrwyedig Brave Bold Drama yn theatr arbennig ar gyfer y teulu cyfan.

Mae'r sioe yn addas ar gyfer y rheiny 6+ oed oherwydd cyflymder y straeon fel sioe theatr ble mae cyfranogiad. Nid yw'r sioe yn cynnwys unrhyw bobl ddrwg.

Bydd Midnight Mission ar lwyfan Theatr y Torch ar ddydd Llun 30 Hydref am 2pm. Tocynnau: Teulu £32.00, Oedolyn £10.00, Plentyn £8.00. Am docynnau ffoniwch y Swyddfa Docynnau ar 01646 695267 neu ewch i https://www.torchtheatre.co.uk/events/the-midnight-mission/ 

TORCH THEATRE NEWSLETTER

Get in the Spotlight!

Want to be the first to hear about upcoming performances, exclusive ticket offers, and behind-the-scenes action at the Torch Theatre? Subscribe to our newsletter and let the drama come to you.

Find out more about how this website uses cookies to enhance your browsing experience.