Stori dorcalonnus a phwysig am ŵr rydym wedi anghofio amdano...

Mae Theatr y Torch, Aberdaugleddau yn edrych ymlaen at groesawu perfformiad Saesneg y sioe un dyn Carwyn nos Fawrth 31 Hydref. Roedd Carwyn James yn un o gewri Cymru, fel hyfforddwr rygbi disglair ac arloesol a dyn oedd yn caru ei dir, yr iaith a’i wlad.

Archwilia’r ddrama, un o bedair drama gan Gynyrchiadau Theatr y Torch a berfformiwyd yn Sir Benfro eleni, bywyd dyn oedd yn fwy na chymeriad mewn rygbi; yn athro, darlledwr, hyfforddwr, a hyd yn oed ysbïo ac fe'i cyflwynir gan Bale a Thomas, mewn cydweithrediad â Theatr y Torch, Theatr Felinfach a Theatrau RhCT. Bydd yn teithio ledled Cymru yn ystod mis Hydref ac yn ymweld â Sir Benfro ddiwedd y mis hwn.

Bydd y sioe gan y dramodydd Owen Thomas yn adrodd stori bwysig bywyd Carwyn James 40 mlynedd ers ei farwolaeth gyda’r actor Simon Nehan yn dod â Carwyn yn fyw ar lwyfan. Cynllunydd y sioe yw Tegan Reg James a Ceri James yw’r cynllunydd golau (wyneb cyfarwydd yn Theatr y Torch ar ôl gweithio ar Private Lives yn y Torch y mis hwn).

Dywedodd Gareth John Bale, Cyfarwyddwr Carwyn: “Ni'n falch iawn o'r cyfle i deithio'r sioe ledled Cymru. Fe fyddwn ni'n perfformio 18 sioe mewn 15 theatr ar hyd y wlad. Dyw e ddim cweit mor hir â theithiau rygbi'r Llewod ond mae e dal yn her i ni. Ni'n edrych mlaen i atgoffa bobol am yr athrylith, Carwyn James."

Roedd Carwyn yn ddyn a oedd yn addoli chwaraeon, diwylliant a gwleidyddiaeth, dyn oedd yn caru Cymru. Gwnaeth argraff arbennig ar ei wlad a’r iaith Gymraeg yn ystod ei fywyd.

Croeso i chi ddilyn ‘Carwyn The Play’ ar Facebook, X (Twitter) ac Instagram.

Caiff sioe Carwyn ei pherfformio yn Theatr y Torch ar nos Fawrth 31 Hydref am 7.30pm. Tocynnau Llawn £17 / Consesiwn@ £16. Am docynnau ffoniwch y Swyddfa Docynnau ar 01646 695267 neu ewch i torchtheatre.co.uk.

TORCH THEATRE NEWSLETTER

Get in the Spotlight!

Want to be the first to hear about upcoming performances, exclusive ticket offers, and behind-the-scenes action at the Torch Theatre? Subscribe to our newsletter and let the drama come to you.

Find out more about how this website uses cookies to enhance your browsing experience.