SESIWN CWESTIWN AC ATEB SNAIL AND THE WHALE

Rydyn ni mor gyffrous! Ydyn wir! I groesawu The Snail and the Whale i Theatr y Torch nos Wener 7 a dydd Sadwrn 8 Gorffennaf. Mae’r ddrama wedi’i hysbrydoli gan Julia Donaldson ac Axel Scheffler – (The Gruffalo and Room on the Broom). Roedden ni am wybod mwy am y sioe deuluol ryfeddol hon a phenderfynon ni wneud ychydig o waith ymchwil…..

Fe wnaethon ni gyfweld ag Aaron Millard sy'n chwarae'r tad ...

Dywedwch ychydig wrthym am eich cymeriad?

Helo, Aaron ydw i ac rwy'n chwarae'r Tad. Mae'n gweithio yn y Llynges, felly mae'n aml i ffwrdd ar draws y môr oddi wrth ei wraig a'u merch. Bob tro y daw adref mae'n hoffi gwneud pethau'n arbennig i'w ferch, a'u hoff beth i'w wneud gyda'i gilydd yw darllen ac actio ei hoff lyfr - 'The Snail and the Whale.'

Sut ydych chi'n mynd ati i ddysgu'ch llinellau?

Mae'n rhaid i mi ddefnyddio llawer o wahanol ffyrdd i ddysgu llinellau. Yn gyntaf, rwy’n darllen y ddrama gyfan ychydig o weithiau. Yna rwy'n ysgrifennu fy holl linellau. Wedyn byddai’n recordio fy hun yn darllen yr holl linellau, er mwyn i mi allu gwrando arno tra dwi'n siopa neu'n teithio i'r gwaith. Ac yn olaf dw i'n dechrau siarad ar y cyd ag fe!

Ydych chi byth yn mynd yn nerfus actio ar y llwyfan?

Dw i wrth fy modd yn perfformio! Rwy'n hoffi meddwl am nerfau yn fwy fel bod yn gyffrous!

Beth sydd mor arbennig am y sioel?

Mae'n bendant yn sioe i bawb. Mae ein fersiwn ni o’r Tad a merch yn cael hwyl gyda'i gilydd, yn adrodd straeon, yn gweld eisiau ei gilydd pan mae i ffwrdd, ond yn gwneud y mwyaf o'r amser pan maen nhw gyda'i gilydd. Ac mae'n llyfr mor wych!

Beth yw eich hoff ran o’r sioe?

Fy hoff ran yn bendant yw gwneud llosgfynydd...

A oes agwedd addysgol i'r sioe, ac os felly, beth?

Oes yn wir! Mae gennym ychydig o fathemateg, rhywfaint o wyddoniaeth, rhywfaint o gelf! Rydyn ni'n dysgu am adrodd straeon, sut i wneud pethau mawr o lawer o bethau bach gyda'i gilydd. Ble mae llefydd? Waeth pa mor fawr ydych chi, gallwch chi bob amser wneud gwahaniaeth. Mae eich anwyliaid bob amser gyda chi, hyd yn oed os na allwch eu gweld. Hefyd...arhoswch allan o'r parth sblash! (neu - mae siarcod bob amser yn dod i mewn i dri!)

Ydy cael ymateb da gan y gynulleidfa yn rhoi hwb i chi a pham?

O ydy! Rydyn ni wrth ein bodd yn cael ymateb da gan y gynulleidfa! Mae gennym ni nifer o gyfleoedd i'r gynulleidfa ymuno â nhw, a dw i'n cael bod yn wirion a dweud jôcs doniol hefyd!

A fydd llawer o gyfranogiad gan y gynulleidfa? Os felly, beth?

Ooooooh bydd! Efallai y gofynnir iddyn nhw ganu, efallai y gofynnir iddynt helpu i awgrymu eu hoff luniadau, efallai y bydd angen actio fel pengwiniaid!!

Bydd The Snail and the Whale yn ymweld â Theatr y Torch ar ddydd Gwener 7 Gorffennaf am 4.30pm Sadwrn 8 Gorffennaf am 11am & 1.30pm. Tocynnau: Oedolyn £14.00 | Plentyn £12.00 | Teulu £48.00. Gellir prynu tocynnau o’r Swyddfa Docynnau yn Theatr y Torch ar 01646 695267 neu drwy glicio yma.

 

TORCH THEATRE NEWSLETTER

Get in the Spotlight!

Want to be the first to hear about upcoming performances, exclusive ticket offers, and behind-the-scenes action at the Torch Theatre? Subscribe to our newsletter and let the drama come to you.

Find out more about how this website uses cookies to enhance your browsing experience.