THEATR Y TORCH WEDI EI SYFRDANNU GAN YMATEB I DDIGWYDDIADAU LLE CYNNES

Mae cynlluniau ar y gweill i'ch croesawu i Theatr y Torch ar gyfer rhaglen newydd sbon o ddigwyddiadau AM DDIM o fis Ionawr i fis Mawrth 2024. Gelwir y digwyddiadau hyn sy'n dechrau llenwi'n gyflym yn 'Lle Cynnes yn y Torch', ac maent yn cynnwys ioga cadair, celf, drama a hwyl a chlwb llyfrau ar gyfer pobl dros 50 oed.

Yn bosibl, diolch i arian gan Gronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol, mae’r digwyddiadau rhad ac am ddim yn Theatr y Torch eisoes wedi denu llawer o ddiddordeb gan glybiau a chymdeithasau lleol.

Tim Howe, Uwch Reolwr Ieuenctid a Chymuned yn y Torch sy’n esbonio mwy:

“Rydym eisoes wedi bod yn falch iawn gyda’r ymateb i’n cynnig gwych o ddigwyddiadau. Rydym wedi cael pobl yn cysylltu â ni o gartrefi preswyl yr henoed ac rydym yn edrych ymlaen yn eiddgar at groesawu pawb i’r Torch. Gyda diddordeb mor gadarnhaol rydym yn gofyn i bobl archebu ymlaen llaw ar gyfer ein digwyddiadau gan fod niferoedd yn gyfyngedig ar gyfer rhai o’r gweithgareddau.”

Ychwanegodd:

“Rydyn ni’n gwybod bod cael y cyfle i gael mynediad at gysylltiadau creadigol diogel a rheolaidd yn cefnogi iechyd meddwl a llesiant pawb, felly rydyn ni wedi llunio rhaglen dreigl bob pythefnos sy’n galluogi pobl i roi cynnig ar wahanol weithgareddau. Bydd pob sesiwn yn cynnwys te a choffi am ddim, yn ogystal â digon o amser i gwrdd â phobl newydd a sgwrsio â ffrindiau.”

Y gweithgareddau sydd ar gael:

Ymchwilio i linell, siâp, lliw a ffurf gyda'r artist lleol Chris Prosser

Maw 23 Ion, Maw 6 a 20 Chwe, Maw 5, 19 a 26 Maw

Bydd y sesiynau'n annog creadigrwydd a sgiliau symud trwy baentio, argraffu a cherflunio clai.

Hwyl Drama gyda Freya Dare

Iau 25 Ion, Iau 8 a 22 Chwe, Iau 7, 21 a 28 Maw

Sesiynau gweithredol, cynhwysol a hygyrch sy'n annog dychymyg a hunanhyder.

Ioga Cadair gyda Bethan Jones

Maw 23 a 30 Ion, Maw 13 a 27 Chwe, Maw 12 a 26 Maw

Sesiynau tawelu a myfyrio sy'n annog symudiad rhwydd a thyner, y cyfan heb adael cysur eich cadair.

Clwb Llyfrau Theatr y Torch gyda Chelsey Gillard a Tim Howe.

Iau 25 Ion, Iau 1 Chwe, 15 Chwe a 29 Chwe, Iau 14 a 28 Maw

Bydd y sesiynau yn annog pobl i ddarllen yn uchel a chael trafodaethau am ddetholiadau o ddramâu a llyfrau yn ymwneud â’r gwaith yn ein sinema ac ar ein llwyfannau.

Sgyrsiau 1:1 gyda ThÎm y Torch

Mer 24 a 31 Ion, Mer 14 a 28 Chwe, Mer 13 a 27.

Cynhelir y sesiynau yn ystod yr wythnos rhwng 10.30am a 12pm. Edrychwch ar gyfryngau cymdeithasol Theatr y Torch am ddyddiadau ac amserau’r gweithgareddau.

Am fwy o wybodaeth neu i archebu lle cysylltwch â’r Swyddfa Docynnau ar 01646 695267.

TORCH THEATRE NEWSLETTER

Get in the Spotlight!

Want to be the first to hear about upcoming performances, exclusive ticket offers, and behind-the-scenes action at the Torch Theatre? Subscribe to our newsletter and let the drama come to you.

Find out more about how this website uses cookies to enhance your browsing experience.