TOM EVANS - GATEWAY TO WALES

Ganwyd Thomas Evans yn Barnet, ac fe’i magwyd yn Swydd Buckingham. Graddiodd o Goleg Celfyddydau Chelsea gyda BA mewn Celfyddyd Gain yn 2000. Yn fuan wedi hynny, bu’n arddangos ei waith yn arddangosfa Haf yr Academi Frenhinol yn 2001 ac roedd ganddo sioeau grŵp ac unigol eraill yn Llundain. 

Yn dilyn astudiaeth bellach, canolbwyntiodd ar feysydd mwy masnachol o greadigrwydd, a threuliodd amser yn gweithio mewn hysbysebu a byd technoleg newydd yn Llundain a Madrid. Dychwelodd Tom i’r DU yn 2017 i ailsefydlu ymarfer celfyddyd gain, gan arddangos yn fwyaf diweddar yn Oriel At Home ym Mrynbuga, yn y sioe grŵp ‘Home is Not a Place’.

Mae sioe Tom yn y Torch yr haf hwn, yn cynrychioli ei arddangosfa unigol gyntaf diweddar. Bydd ei waith sy'n cael ei arddangos yn cynnwys darluniau pastel wedi'u creu mewn ymateb i'r dirwedd gerllaw lle mae'n byw ar hyn o bryd. Mae hwn yn faes y mae gan Tom gysylltiad mawr ag ef, gan ei fod yn gartref i’w nain famol y mae wedi ymweld â hi’n gyson ers ei flynyddoedd cynnar.

Wrth drafod ei waith, meddai Tom wrth y Torch:

“Gan ddychwelyd i’r DU i fyw, ac am y tro cyntaf mewn ardal wledig yn bennaf, ar ôl bod yn gyfarwydd â phrifddinas Ewropeaidd brysur yn y gorffennol, roedd yn sioc i’r system. Fe wnes i’r corff hwn o waith tra’n addasu i gyflymder bywyd gwahanol iawn. Tra bod yna ymdeimlad o leddf a diffyg gweithgaredd dynol, rwyf wedi dal yr heddwch a'r tawelwch a gefais yma a'r lle i fyfyrio.

“Rwy'n credu bod y lluniau'n fyfyriol ac yn wir, wrth eu tynnu, cymerais ran mewn myfyrdod dyddiol. Roeddwn hefyd yn ymwybodol o gyfeirio at artistiaid yr wyf yn edmygu eu gwaith sydd ag affinedd i’r lle yr oedd fy mhen ynddo ar y pryd, megis Mark Rothko, Sean Scully neu Milton Avery, gan ystyried sut yr oedd modd iddynt ymateb i’r un amgylchedd.” 

Rydym yn gwahodd ymwelwyr i’r Torch ac unrhyw un sy’n mynd heibio i alw mewn a gweld gwaith Tom a gynhelir yn Oriel Joanna Field o’r 3ydd tan 27ain Mehefin.

 

TORCH THEATRE NEWSLETTER

Get in the Spotlight!

Want to be the first to hear about upcoming performances, exclusive ticket offers, and behind-the-scenes action at the Torch Theatre? Subscribe to our newsletter and let the drama come to you.

Find out more about how this website uses cookies to enhance your browsing experience.