Wish - A Liam Dearden Review

Stori dylwyth teg hudolus yw "Wish" gan Disney sy'n cludo cynulleidfaoedd i deyrnas llawn hud Rosas. Mae’r stori’n dilyn Asha, delfrydwr miniog-chraff sy’n caru Rosas a’i chymuned glos dan arweiniad y Brenin Magnifico. Mae pobl o bob rhan o'r byd yn dod i Rosas i roi eu dymuniadau i'r brenin, sy'n addo cadw eu breuddwydion yn ddiogel a’u caniatáu mewn Seremoni ddymuno. Er hynny, mae Asha yn darganfod nad yw Magnifico yn gwbl anhunanol ac mae'n mwynhau'r rheolaeth sydd ganddo dros roi dymuniadau. Ni fydd unrhyw ddymuniadau sy'n rhy fawr, yn uchelgeisiol neu'n fygythiol o bell i Magnifico yn cael eu caniatáu, gan adael cyfran sylweddol o bobl yn Rosas heb gyfle i weld eu breuddwydion yn cael eu gwireddu. Gwna Asha ddymuniad ar seren, ac atebir ei dymuniad gan rym cosmig o'r enw Star, pelen fach o egni diderfyn. Gyda’i gilydd, mae Asha a Star yn wynebu gelyn aruthrol, y Brenin Magnifico, i achub ei chymuned a phrofi pan fydd ewyllys un bod dynol dewr yn cysylltu â hud y sêr, y gall pethau rhyfeddol ddigwydd.

 

Datha’r ffilm rym dymuniadau a'r angerdd sy'n dod gyda dilyn eich breuddwydion. Mae'r animeiddiad dyfrlliw syfrdanol, y niferoedd cerddorol arbennig, a'r stori deimladwy yn gwneud "Wish" yn stori dylwyth teg glasurol wirioneddol Disney sy'n anrhydeddu 100 mlynedd o animeiddio, arloesi a dychymyg y stiwdio. Mae'r ffilm yn cynnwys stori a chymeriadau gwreiddiol, gyda saith cân newydd sbon. Mae teitl y ffilm ei hun, "Wish," yn nod i etifeddiaeth Disney, gan fod cymaint o gymeriadau annwyl y stiwdio yn cael eu diffinio gan eu breuddwydion.

Mae'r arddull animeiddio yn deyrnged i'r artistiaid, y darlunwyr, a’r steil llyfr stori dyfrlliw a ysbrydolodd Walt Disney ei hun.

 

Mae "Wish" yn atgof calonogol nad oes fwy o bŵer yn y bydysawd na gwir ddymuniad sydd yng nghalon rhywun, ac mae'n dathlu etifeddiaeth adrodd straeon hudolus, cerddorol Disney.

TORCH THEATRE NEWSLETTER

Get in the Spotlight!

Want to be the first to hear about upcoming performances, exclusive ticket offers, and behind-the-scenes action at the Torch Theatre? Subscribe to our newsletter and let the drama come to you.

Find out more about how this website uses cookies to enhance your browsing experience.