Y Sioe Swigod Anhygoel

Profwch y gorau mewn adloniant swigod sebon yn Theatr y Torch fis Mawrth hwn wrth i Ray, Swigodegwr Rhyngwladol a Deiliad Record Byd Guinness ddod i Sir Benfro gyda The Ultimate Bubble Show. Rhowch help llaw iddo yn ei gwest i gwblhau'r gêm swigen a chreu'r swigen eithaf.

Yn y sioe gyflym hon sy’n llawn egni a syrpreisys, mae Ray yn defnyddio nwyon amrywiol i greu cerfluniau swigod anhygoel, effeithiau ac arddangosfeydd hudol. Mae'r swigod hefyd yn ymddangos mewn gêm gyfrifiadurol fel yr eglura'r Swigodegwr:

“Mae’r sioe yn seiliedig ar gêm gyfrifiadurol gyda deg lefel (a rhai lefelau bonws). Rhaid cwblhau pob lefel i ennill teitl y meistr swigen!” meddai Ray yr wythnos hon.

Mae’n credu’n gryf bod ymarfer yn allweddol i sioe lwyddiannus.

“Mae’n rhaid i mi ymarfer tipyn oherwydd, fel y rhan fwyaf o bethau, mae ymarfer yn gwneud popeth yn berffaith! Mae hefyd yn fy helpu i ddatblygu triciau a syniadau newydd. Mae gweithio mewn cymaint o ysgolion yn fy helpu i gadw fy lefelau i safon uchel ac rwy’n parhau i arbrofi gyda ryseitiau swigod i wneud triciau gwahanol hyd yn oed yn well ac yn fwy rhyfeddol,” esboniodd Ray.

​ Gwyliwch mewn syndod wrth iddo greu swigen llosgfynydd, carwsél swigen sebon, ysbryd swigod a hyd yn oed corwynt y tu mewn i swigen – y cyfan oll ar lwyfan y Torch!

Ymunwch â Ray i weld a all wneud SWIGEN SGWÂR ANHYGOEL pan fydd yn ymweld â Theatr y Torch ar ddydd Sul 31 Mawrth am 2pm.

​Prisiau tocynnau ar gyfer The Ultimate Bubble Show: Teulu: £42. Oedolyn £12.50. Plant: £10.50. Am docynnau ffoniwch y Swyddfa Docynnau ar 01646 695267 neu cliciwch yma.

TORCH THEATRE NEWSLETTER

Get in the Spotlight!

Want to be the first to hear about upcoming performances, exclusive ticket offers, and behind-the-scenes action at the Torch Theatre? Subscribe to our newsletter and let the drama come to you.

Find out more about how this website uses cookies to enhance your browsing experience.