ZOSIA JO SY'N SIARAD AM FABULOUS ANIMALS

Dywedwch ychydig wrthym am Fabulous Animals … beth yw’r sioe e a beth all aelodau’r gynulleidfa ei ddisgwyl.

Mae'n ymwneud â rhyddid mewn gwirionedd, rhyddid i fynegi'ch hun yn wyllt ac yn rhyfedd, ac i fod yn gyfforddus yn ein crwyn ein hunain. Ac mae’n ymwneud â chael ein hysbrydoli gan anifeiliaid a phlanhigion i fod yn fwy cydnaws â’n hunain yn reddfol a’n hamgylchedd.

Fel cyfarwyddwr, beth ydych chi wedi ei fwynhau fwyaf am Fabulous Animals?

Rwyf wedi bod wrth fy modd yn gwneud y gwaith hwn o’r dechrau i’r diwedd - mae wedi bod yn bum mlynedd o ymchwil, perfformio, creu, darllen a rhannu ac mae’r cyfan yn dod i ben yma gyda thîm sy’n cynnwys rhai o fy hoff gydweithwyr. Os oedd yn rhaid i mi ddewis un hoff beth, rhaid mai clywed ymatebion gan y gynulleidfa. Pan fyddwch chi'n gwneud rhywbeth arbrofol sy’n agos at eich calon mae'n hawdd poeni eich bod chi'n rhy ryfedd - rydw i wedi cael gwybod bod fy ngwaith yn haniaethol iawn a weithiau gall fod yn wleidyddol feiddgar. Ond ar y cyfan mae pobl wedi ‘ei deall’ mewn gwirionedd ac wedi atseinio ag ef. Mae hynny wedi bod yn bleser.

Beth yw eich hoff anifail a pham?

Ceffyl yw fy hoff anifail. Fe wnes i dyfu i fyny yn marchogaeth a gweithio gyda cheffylau yn Stablau Nolton (i fyny'r ffordd!) ac fe wnaeth ddysgu cymaint i mi am symud, cydweithio, cyweiriad a moeseg gwaith. Credaf bod fy ngyrfa ddawns yn ddyledus i'r dyddiau - er gwaethaf yr hyn y byddai fy hen athro bale yn ei ddweud!

O ran yr ymchwil, er hynny, mae'n ymwneud â chymryd gwahanol nodweddion o ystod o greaduriaid i greu cyfansawdd sy'n gweddu orau i'ch corff a'ch hunan. Fy hoff gyfuniad yw cyrn carw, adenydd pili-pala a chynffon hir, drom.

Pa mor anodd yw hi i fod yn un ag anifail? A wnaethoch chi lawer o ymchwil?

Mae'n dibynnu ar y person, y diwrnod, yr hwyliau, y dychymyg. Mae rhai pobl yn ei chael hi'n hawdd galw heibio a chorffoli eu dychymyg, i eraill mae'n cymryd ymarfer. Rhai dyddiau gallaf gonsurio'r teimlad ar unwaith, ac eraill efallai y bydd angen mwy o amser arnaf. Ac wrth gwrs, mae cerddoriaeth anhygoel Chris bob amser yn helpu.

Ar ôl teithio’r sioe, beth yw eich cynlluniau ar gyfer Fabulous Animals a Joon Dance?

Rwyf ar fin cael fy mabi cyntaf felly bydd y prosiect hwn yn oedi am ychydig, ond byddwn wrth fy modd yn mynd ag ef ar daith mewn amser. Er hynny, o ran Joon a’n gwaith cymunedol, cyn i mi fynd ar absenoldeb mamolaeth. Byddaf yn cynnal rhywfaint o hyfforddiant gyda grŵp o bobl ifanc sydd wedi hyfforddi gyda ni dros y degawd diwethaf ac sydd oll wedi penderfynu gweithio ym myd dawns. Bydd y pedwar artist anhygoel hwn sy'n dod i'r amlwg yn ymuno i ehangu'r cwmni, gweithio o dan ein hymbarél ar eu prosiectau eu hunain, a - gobeithio - dechrau cymryd yr awenau oddi wrthyf wrth i fy mywyd ddod yn fwy llawn gydag ymrwymiadau teuluol. Pan ddechreuais i Joon yn 2008 ac Ysgol Haf y Torch yn 2009 breuddwydiais am hyn, o dyfu'r cwmni o blith pobl leol oedd yn dawnsio gyda ni fel plant - ac mae'n dod yn wir! Mae Indigo, sy'n dawnsio yn Fabulous Animals, yn un o'r artistiaid newydd yma.

TORCH THEATRE NEWSLETTER

Get in the Spotlight!

Want to be the first to hear about upcoming performances, exclusive ticket offers, and behind-the-scenes action at the Torch Theatre? Subscribe to our newsletter and let the drama come to you.

Find out more about how this website uses cookies to enhance your browsing experience.