A FEDRWCH CHI WELD WYNEB CYFARWYDD YN Y PANTO NADOLIGAIDD?

Gyda’r ymarferion ar gyfer pantomeim Nadoligaidd Theatr y Torch o Beauty and the Beast yn eu hanterth, bydd aelodau’r gynulleidfa eleni’n gallu gweld ambell wyneb lleol ar y llwyfan. Mae tîm Theatr y Torch wrth eu bodd bod y rhan fwyaf o’i hactorion yn dod o Sir Benfro, y cwestiwn yw a fyddwch chi’n eu hadnabod yn eu gwisgoedd bendigedig?

Chwaraeir y Beast gan frodor o Sir Benfro, Samuel Freeman. Mynychodd yr actor a aned yn Aberdaugleddau Theatr Ieuenctid y Torch pan oedd yn blentyn ac fe ymddangosodd yn ddiweddar mewn sioe deuluol o Jabberwocky and Other Nonsense yn Theatr y Torch, a gynhyrchwyd gan Calf to Cow Productions.

Dywedodd Samuel: “Mae gweithio gydag actorion lleol nid yn unig o fudd mawr i’r perfformwyr, ond mae’r Torch yn creu gwaith sy’n cael ei gefnogi a’i feithrin gan bobl o’r union gymuned y maent yn ei rannu â nhw. Mae pawb ar eu hennill ac yn rhywbeth rwy’n ei werthfawrogi’n fawr!”

Mae Cyfarwyddwr Artistig Theatr y Torch Chelsey Gillard yn awyddus iawn i gefnogi pobl leol ym mhob agwedd o’i gwaith theatr ac nid yw’r pantomeim o Beauty and the Beast yn eithriad.

“Fel un o’r prif theatrau cynhyrchu yng Nghymru mae’n bwysig i ni sicrhau ein bod yn cyflogi actorion lleol ac artistiaid llawrydd. Mae’n wych pan fydd ein cynulleidfaoedd ifanc yn gallu gweld a chlywed actorion sy’n swnio fel nhw ar y llwyfan, maen nhw’n gallu uniaethu mwy â’r cymeriad ac efallai hyd yn oed ddychmygu eu hunain ar y llwyfan rhyw ddydd.”

Mae bod yn actor lleol yn fantais enfawr pan ddaw i’r pantomeim eleni.

Ychwanegodd Chelsey: “Mae gan ein panto, yn arbennig, lawer o gyfeiriadau lleol, felly mae angen i’r actorion wybod am beth maen nhw’n siarad pan maen nhw’n dweud bod y Bwystfil yn byw yng Nghastell Penfro neu mai Aberdaugleddau yw’r lle i fod!”

A wnewch chi adnabod yr actor Ceri Ashe a aned yn Sir Benfro fel y Shadowmist? Efallai y byddwch yn meddwl bod Lloyd Grayshon o Hwlffordd fel y Tad yn wyneb cyfarwydd, neu beth am Freya Dare, yr is-astudiwr ar gyfer rolau Belle, Evil Fairy a Butler, sydd â chwmni yn Sir Benfro?

“Mae’n anhygoel, mae’r rhan fwyaf o fy ngyrfa actio wedi bod ar lwyfan Theatr y Torch ac mae wedi chwarae rhan mawr iawn yn fy mywyd,” meddai Lloyd.

“Mae’r Torch yn dŷ cynhyrchu aruthrol, mawreddog yma yn Sir Benfro ac mae wedi fy ngalluogi i ddilyn fy ngyrfa actio yn ogystal â magu teulu yn y sir rwy’n ei charu. Rydyn ni mor bell i’r gorllewin yma ac mae’n hawdd i actorion gael eu hanwybyddu ond mae’r Torch wedi rhoi cyfleoedd diddiwedd i actorion fel y minnau.”

Bydd Beauty and the Beast yn gwneud ei ffordd hudolus i lwyfan Theatr y Torch o nos Wener 15 Rhagfyr i ddydd Sul 31 Rhagfyr. Perfformiad Amgylchedd Hamddenol - Dydd Sadwrn 16 Rhagfyr am 2pm a Pherfformiad Dehongli BSL - Dydd Mawrth 19 Rhagfyr am 6pm.

Sylwer: Mae Aelodau'r Torch yn cael 25% oddi ar hyd at bedwar tocyn a brynwyd ar gyfer Beauty and the Beast.

Pris tocynnau yw £22.50 | £19.00 CONS | £70.00 TEULU. Gellir prynu tocynnau o’r Swyddfa Docynnau yn Theatr y Torch ar 01646 695267 neu drwy glicio yma.

 

TORCH THEATRE NEWSLETTER

Get in the Spotlight!

Want to be the first to hear about upcoming performances, exclusive ticket offers, and behind-the-scenes action at the Torch Theatre? Subscribe to our newsletter and let the drama come to you.

Find out more about how this website uses cookies to enhance your browsing experience.